Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 7 od 100  
Back povratak na rezultate
2019, br. 16, str. 103-118
Zastupljenost demografskih problema pograničnog prostora Republike Srbije u javnim politikama
Republički zavodi, Republički zavod za statistiku, Beograd

e-adresamarija.andjelkovic@stat.gov.rs
Ključne reči: pogranični prostor Srbije; javne politike; demografski procesi; stanovništvo; diferenciranost
Sažetak
U radu se govori o demografskim procesima i problemima pograničnog prostora Srbije. Cilj rada jeste da se utvrdi zastupljenost demografskih problema ovog specifičnog prostora u strateškim dokumentima. Rad se sastoji iz dve celine, gde se u prvom delu rada analiziraju demografske karakteristike pograničnog prostora Srbije. U drugom delu rada se ispituje zastupljenost demografskih problema pograničnih krajeva u strateškim dokumentima Republike Srbije. Analizira se da li su i na koji način demografski problemi pograničnih krajeva uključeni u javne politike. Za analizu demografskih osobenosti korišćene su demografske metode, dok su u drugom delu rada korišćene metode posmatranja, sakupljanja, sređivanja podataka i analiza. Rezultati do kojih se došlo u radu ukazuju da pogranične opštine u Srbiji u proseku imaju nepovoljnije demografske karakteristike u odnosu na opštine koje nemaju pogranični status, ali i da se unutar ove grupe opština one međusobno značajno razlikuju. Postoje opštine negativnih demografskih ekstrema, i u njima su zabeležene ekstremne vrednosti određenih demografskih pokazatalja na nacionalnom nivou. Kritička analiza ukazuje da su u strateškim dokumentima predstavljeni osnovni demografski trendovi u pograničnom prostoru Srbije. Pri čemu se ovo područje predstavlja kao jedinstvena celina, čija je osobenost geografska osetljivost, ekonomska nerazvijenost i demografski problemi.
Reference
Anđelković-Stoilkovićm,, Lukić, V. (2016) Savremeni migracioni trendovi u pograničnom prostoru Srbije. u: XXI Međunarodni naučni skup: Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, Niš: Ekonomski fakultet, str. 369-381
Anđelković-Stoilković, M. (2018) Demografska heterogenost pograničnog prostora Srbije - polazište javnih politika. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Doktorska disertacija
Ćirković, M. (2007) Promene u mreži naselja prostorno - funkcionalnog područja Prijepolja. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, br. 56, str. 77-93
Devedžić, M., Stojilković, J. (2009) Uloga demografije u istraživanju i dimenzioniranju siromašta. Demografija, 6, 33-49. Preuzeto sa: http://demografija.gef.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/2018/02/Dem62009-2.-Devedzic-M.-Stojijlokic-J..pdf
Devedžić, M., Stojilković, J. (2014) Multi-ethnicity in the southern border region of Serbia: Demographic aspects. u: M. Bufon, J. Minghi, A. Paasi [ur.] Social and Spatial (Re) Integration Issues in Multicultural and Border Regions, Cambridge Scholars Publishing, 230-251
Devedžić, M. (2006) O prirodnom kretanju stavnišništa. Beograd: Zavod za udžbenike
Gottmann, J. (1980) Confronting Centre and Periphery. u: Gottmann J. [ur.] Centre and Periphery: Spatial Variation in Politics, Beverly Hills: Sage Publications, pp. 11-26
Grčić, M.D. (2008) Cvijićeva percepcija geografskog položaja Srbije. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 88, br. 2, str. 3-12
Houtum, V. (2000) An overview of European geographical research on borders and border region. Journal of Borderlines Studies, 15(1): 57-83
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije (2010) Prostorni plan Republike Srbije 2010-2014-2021. Beograd: Republička agencija za prostorno planiranje
Mojić, N., Bujas, M., Đurđev, B., Gavrilović, A., Kapor-Stanulović, N., Kovaček-Stanić, G., Novković, D., Rakočević, Đ., Savić, C., Šobot, S. (2005) Program demografskog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine sa merama za njegovo sprovođenje. Beograd: IDN-CDI, (Radni dokument u Stanovništvo, 43, 1-4, 169-217). Preuzeto sa: http://idn.org.rs/ojs3/stanovnistvo/index.php/STNV/article/view/329/302
Penev, G.D. (1994) Demografska situacija u pograničnim naseljima Srbije u periodu 1981-1991. Stanovništvo, vol. 32, br. 3-4, str. 121-138
Pileček, J., Jančák, V. (2011) Theoretical and Methodological Aspects of the Identification and Delimitation of Peripheral Areas. AUC Geographica, 46(1): 43-52
Radovanović, O., Tošić, S. (2010) Karakteristike i problemi demografskog razvoja Timočke Krajine u drugoj polovini XX veka. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 131, str. 387-395
Radovanović, S., Gigović, Lj. (2010) Demografski procesi u pograničnom prostoru Srbije prema Bugarskoj. Demografija, 7, 105-128. Preuzeto sa: http://demografija.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/02/Dem72010-6.-Radovanovic-S.-Gigovic-Lj..pdf
Rašević, M., Penev, G. (2011) Kako izbeći demografsku sudbinu Crne Trave?. Beograd: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, (Radni dokument u Demografski pregled, 40).Preuzeto sa: https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/201811/40%20 Kako%20izbeci%20demografsku%20sudbinu%20Crne%20Trave.pdf
Rašević, M. (2017) Zablude o aktuelnim demografskim izazovima Srbije. u: G. Bašić, M. Rašević [ur.] 'Ukalupljivanje' ili prekoračenje granica, Beograd: Institut društvenih nauka, (str. 129-153). Preuzeto sa: http://www.idn.org.rs/biblioteka/Ukalupljivanje%20ili%20prekoracenje%20granica1.pdf
Republički zavod za statistiku Srbije (2011) Knjige popisa. (Baza podataka). Preuzeto sa http://webrzs.stat.gov.rs (30.11.2017.)
Stojilković, J., Devedžić, M. (2012) Nacionalna heterogenost - osnov demografskih asimetričnosti u pograničnom pojasu ka Makedoniji. u: Zbornik radova sa naučne konferencije: Stanovništvo jugoistočne Srbije - uticaj demografskih promena u jugoistočnoj Srbiji na društveni razvoj i bezbednost, Niš: Univerzitet u Nišu-Filozofski fakultet-Centar za naučnoistraživački rad SANU-Odsek društvenih nauka, str. 285-294
Tošić, D. (2012) Principi regionalizacije. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
Vlada Republike Srbije-Republički sekretarijat za javne politike Javne politike-mehanizam delovanja Vlade u cilju razvoj društva i zaštite interesa građana i privrede. Dostupno na: https://rsjp.gov.rs
Vlada Republike Srbije Strategije Vlade Republike Srbije. Dostupno na: http://www.gs.gov.rs/lat/strategije-vs.html
Vojković, G., Gligorijević, V. (2014) (Re)integration perspectives in border regions of Serbia: Demographic aspects in the New European Frontiers. u: M. Bufon, J. Minghi, A. Paasi [ur.] Social and Spatial (Re)integration Issues in Multicultural and Border Regions, Cambridge Scholars Publishing, 208-230
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/demografija1916103A
objavljen u SCIndeksu: 31.01.2020.