Metrics

  • citations in SCIndeks: [1]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:12
  • full-text downloads in 30 days:11

Contents

article: 10 from 100  
Back back to result list
2018, iss. 44, pp. 247-261
Some characteristics of the demographic development of the City of Kraljevo after the Second World War
Institute for Serbian Culture, Leposavić

emailjovan_simijanovic@yahoo.com
Project:
Material and spiritual culture of Kosovo and Metohija (MESTD - 178028)

Abstract
This article analyzes the demographic development of the city Kraljevo after the Second World War. In the focus of the scientific article is the most dynamic period from 1944 to 1955. We also tried to analyze urban conditions in order to contribute to the knowledge of the standard of living at that time. By researching the case study of the city of Kraljevo, we tried to contribute to a more detailed understanding of the social circumstances in Serbia after the Second World War. The increase in the population of the Kraljevo in the post-war period was conditioned, first of all, by migrations. Because of its geographical position, and the renewed and newly established industrial facilities, Kraljevo has become a desirable transit station and finally a destination for a large number of migrants. This scientific article deals with the real impact of daily migrations on the relation between the village and the city, and their formation of social physiognomy and urban image of the city. It is widely known that migrations from villages to cities are very characteristic for the time, but Kraljevo belongs to the group of cities where we can clearly see the existence of some other atypical motives. Discrimination and repression were the most important causes of migrants originating in Kosovo and Metohija. Most of these migrants were Serbs. A relatively high level of natural growth was maintained for a long time in Kraljevo. This was, primarly the result of migrant settlement, because most of them were in reproductive age. The process of 'demographic transition', and phenomenon known as baby boom were the direct consequences of an increase in living standards, liberalization, modernization, better quality of health care, etc. Despite the efforts of institutional regulation, the process of urbanization and urban planning was under the influence of mass immigration and the styrian construction of suburban settlements.
References
Blagojević, M. (1991) Srpske seobe sa Kosova od kraja 60-ih godina - društveni činioci. in: Srbi i Albanci u XX veku, Beograd: SANU - Odeljenje istorijskih nauka, naučni skupovi, knj. LXI, knjiga 20, 423-457
Bogdanović, D. (1986) Knjiga o Kosovu. Beograd: SANU
Dobrivojević, I. (2013) Selo i grad, transformacija agrarnog društva Srbije - 1945-1955. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Dobrivojević, I. (2008) Kultura življenja u Jugoslaviji 1945-1955. Tokovi istorije, br. 1-2, str. 236-248
Dobrivojević, I. (2012) Stambene prilike u jugoslovenskim gradovima 1945-1955. Istorija 20. veka, vol. 30, br. 2, str. 115-130
Ginić, I. (1963) Merenje nivoa urbanizacije u svetlu skorašnjih popisnih podataka. Stanovništvo, oktobar-decembar, 427-454
Ginić, I. (1967) Dinamika i struktura gradskog stanovništva Jugoslavije, demografski aspekt urbanizacije. Beograd: Institut društvenih nauka
Grupa autora (2006) Vodič Istorijskog arhiva Kraljevo. Kraljevo: Istorijski arhiv, knjiga XVI, drugo prerađeno i dopunjeno izdanje
Gudac, D.V. (2010) Žena u socijalizmu, položaj žene u Srbiji u drugoj polovini 20. veka. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Halpern, Dž. (2006) Srpsko selo - društvene i kulturne promene u seoskoj zajednici (1952-1987). Beograd: Srpski genealoški centar
Jones, L. (1980) Great expectations: America and the baby boom generation. New York: Coward, McCann and Geoghegan
Kostić, C. (1966) Selo i grad. Kriterijumi razlikovanja. Sociologija sela, br. 11-12, str. 129-141
Kostić, S. (1955) Seljaci industriski radnici. Beograd: Rad
Krejaković, S. (2003) Izbeglice u Kraljevu 1941. godine. in: Drašković Dragan, Ristić Radomir [ed.] Okrugli sto, oktobra 1941, Kraljevo, Kraljevo: Narodni muzej, [69]-84
Krejaković, S. (2013) Identiteti žrtava streljanih u Kraljevu oktobra 1941. godine. Beograd: Muzej žrtava genocida
Lomić, D. (1966) Urbanizam Kraljeva. in: Maletić Mihailo [ed.] Kraljevo i okolina, Beograd: Književne novine, 457-468
Milanović, D. (1973) Kraljevo i njegovo uže gravitaciono područje. Beograd: Srpsko geografsko društvo
Mirnić, K. (1965) Socijalni aspekti savremene urbanizacije - urbanizacija kao pojava jedinstvenog industrijskog društva. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Novi Sad, 40, 73-104
Mitrović, M. (1997) Izgubljene iluzije. in: Prilozi za društvenu istoriju Srbije 1944-1952, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Muzli, J. (1988) Urbanizacija u socijalističkim zemljama. in: Sociologija grada - sociološka hrestomatija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, (izbor tekstova, uvodna studija, bio-bibliografske beleške i redakcija prevoda Sreten Vujović)
Nikolić, M. (2010) Istraživanje razvoja i organizacije mreže centralnih naselja na primeru funkcionalnog područja Kraljeva. Beograd: Geografski fakultet, doktorska disertacija
Panić, M. (1994) Dom za zbrinjavanje izbegličke dece u Mataruškoj Banji (1942-1947). Kraljevo: Centar za socijalni rad
Pavlović, R. (1986) Kretanje stanovništva u opštinama regiona Kraljevo u pe- riodu od 1961. do 1981. godine. Naša prošlost, Kraljevo, 135-144; 1
Petranović, V. (1988) Istorija Jugoslavije 1918-1988. Beograd: Nolit, treća knjiga
Petrović, J. (1989) Život u Rankovićevu, dokumenti, svedočenja. Kraljevo: Ibarske novosti
Radosavljević, B. (1966) Privredni i komunalni razvoj, zaposlenost i kadrovi. in: Maletić Mihailo [ed.] Kraljevo i okolina, Beograd: Književne novine, 479-520
Raduški, N. (2009) Poljoprivreda bez poljoprivrednika - problemi u demografskom razvoju Srbije -. Socijalna misao, vol. 16, br. 4, str. 169-177
Simijanović, J. (2011) Uticaj migracija sa Kosova i Metohije na demografski razvoj Kraljeva u periodu nakon Drugog svetskog rata. Baština, br. 30, str. 117-133
Stevanović, R.Ž. (2004) Gradska naselja Republike Srbije u popisima stanovništva od 1948. do 2002. Stanovništvo, vol. 42, br. 1-4, str. 109-126
Stojilković, J. (2010) 'Baby boom' generacije na pragu penzionisanja. Stanovništvo, vol. 48, br. 2, str. 75-91
Suša, S. (1966) Pregled društveno-političkog razvoja posle oslobođenja, delatnost Sreskog narodnooslobodilačkog odbora za srez Žički. in: Maletić Mihailo [ed.] Kraljevo i okolina, Beograd: Književne novine, 432-456
Timotijević, M. (2012) Modernizacija balkanskog grada, komparativna analiza razvoja Čačka i Blagoevgrada u epohi socijalizma (1944-1989). Čačak: Narodni muzej Čačak
Virijević, V. (2006) Kraljevo, grad u Srbiji - 1918-1941. Kraljevo: Narodni muzej
Virijević, V. (2003) Kraljevo u predvečerje Drugog svetskog rata. in: Drašković Dragan, Ristić Radomir [ed.] Okrugli sto, Kraljevo oktobra 1941, Kraljevo: Narodni muzej, [13]-20
 

About

article language: Serbian
document type: Review Paper
DOI: 10.5937/bastina1844247S
published in SCIndeks: 02/08/2018
Creative Commons License 4.0