Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 41  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 9, br. 18, str. 129-139
Utaja poreza na dodatu vrijednost u policijskoj i sudskoj praksi
aInternacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke
bBeograd

e-adresadzenis.sacirovic@uninp.edu.rs, haris.brulic@uninp.edu.rs, ismet.db@hotmail.com
Sažetak
U ovom radu želimo predstaviti zloupotrebu i lošu namjeru od tzv.fantom (lažnih) -preduzeća i drugih posrednih ili perač-preduzeća. Predmet ovog rada jeste poreska utaja na dodatu vrijednost u policijskoj i sudskoj praksi. Cilj ovoga rada jeste da predstavi utaju PDV-a, u skladu sa pravnom regulativom krivičnog zakonodavstva, ukazujući na načine izvršenja ovog krivičnog djela. U radu smo koristi normativni metod kao i domaću literaturu. Predstavljeno je kako i na koji način preduzeća imaju za obavezu plaćanje PDV-a za određen vremenski period u skladu sa Zakonom o PDV-u. Kroz ovaj rad su detaljno prestavljeni određeni primjere (istraživanja) kako dolazi do zloupotrebe i do većih novčanih sredstava na ilegalan način, što naravno dovodi do oštećenja budžeta Republike Srbije. Radi se o krivičnom djelu koje se ogleda u izbjegavanju plaćanja poreza, doprinosa i drugih propisanih dadžbina.
Reference
*** (2005-2019) Krivični zakonik Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 -ispr., 107/2005 -ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019
*** (2004-2020) Zakon o porezu na dodatu vrijednost Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 84/2004, 86/2004 -ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 -usklađeni din. izn., 68/2014 -dr. zakon, 142/2014, 5/2015 -usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 -usklađeni din. izn., 108/2016
Banović, B. (2001) Pojam, obim, struktura i druge karakteristike privrednog kriminaliteta u SRJ. u: Privredni kriminal i korupcija, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 5-39
Bošković, M. (2005) Kriminalistička metodika. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Jovašević, D., Hašimbegović, T. (2001) Krivično delo poreska utaja. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Nicević, M., Ivanović, R. (2013) Privredni kriminalitet. Novi Pazar: Univerzitet u Novom Pazaru
Nicević, M., Ivanović, A.R. (2013) Poreska utaja. Ekonomski izazovi, vol. 2, br. 3, str. 139-150
Popović, D. (2008) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Vuković, M. (2009) Poreska utaja u policijskoj i sudskoj praksi. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov2018129S
primljen: 06.12.2020.
prihvaćen: 30.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2021.

Povezani članci

Posl ekon (2017)
Poreska utaja u domaćem i uporednom krivičnom zakonodavstvu
Coković Sabahudin Z.

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
(Zlo)upotreba stranih pravnih lica za izbegavanje poreza u Srbiji
Popović Dejan, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2014)
Nationality non-discrimination in Serbian tax treaty law
Kostić Svetislav V.

prikaži sve [53]