Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 8 od 42  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 3, br. 1, str. 7-22
Evolucija poreza na dohodak u Srbiji
aVojska Srbije, Komanda za obuku, Centar ABHO, Kruševac
bVojska Srbije, Kopnena vojska, 21. bataljon veze, Niš
cUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

e-adresamomirk91@gmail.com, jovanilic991@gmail.com, radovandamanjanovic017@gmail.com
Ključne reči: porez; dohodak; Srbija; evolucija
Sažetak
Obzirom da je porez na dohodak (PDG) jedan od najbitnijih fiskalnih poreza i da ima veliki broj obveznika u radu je izvršen osvrt na njegovu evoluciju, okolnosti pod kojima je nastao, vrste poreskih oblika koje su mu prethodile kao i na uslove pod kojima se javio kao savremeni poreski oblik. Poseban značaj je dat na pojavi i evoluciji poreza na dohodak građana u Srbiji od doba Kraljevine Srbije pa do danas sa težištem na reformama sa kraja XX i počeka XXI veka uz obradu elemena PDG prema trenutno važećim zakonskim propisima. Pošto sadašnji mešoviti sistem oporezivanja dohotka ima određene nedostatke i ne zadovoljava većinu kriterijuma za vrednovanje, u posebnom delu rada su izneti njegovi nedostaci kao I eventualni pravci reforme poreza na dohodak građana u Srbiji.
Reference
*** (2001/2016) Zakon o porezu na dohodak građana. Sl. Glasnik RS, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. Zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr. 31/2009, 44/2009, 18 / 2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn. 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2
Arsić, M., Altiparmakov, N., Ranđelović, S., Bućić, A., Vasiljević, D., Levitas, T. (2010) Poreska politika u Srbiji - pogled unapred. u: Mogući pravci reforme poreza na dohodak građana u Srbiji, Beograd: Fond za razvoj Ekonomske nauke, (dostupno na web sajtu http://www.skgo.org/upload/files/Poreska_Politika_u_Srbiji.pdf)
Dukanac, Lj. (1938) Osnovni problemi porezivanja. Beograd: Soko
Đorđević, M. (2008) Kontroverze oporezivanja dohotka fizičkih lica. Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, str. 277-278; http://www.doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/%20NI200904; doktorska disertacija
Jelčić, B., Bejaković, P. (2012) Razvoj i perspektive oporezivanja u Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umetnosti, http://www.ijf.hr/upload/files/file/knjige/bejakovic-jelcic.pdf
Jelčić, B. (2001) Javne financije. Zagreb: RRiFPlus
Jelčić, B. (1998) Financijsko pravo i financijska znanost. Zagreb: Informator
Mijatović, N. (2007) Razmatranje teorijskih pristupa osnovnim institutima uređenja oporezivanja dohotka. Revija za socijalnu politiku, 14(3):
Popović, D. (2010) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Ranđelović, S. (2013) Reforma poreza na dohodak građana u Srbiji - efikasnost i pravičnost vs. politička ekonomija. Kvartalni monitor, Beograd, br. 32, str. 63-66; http://www.fren/org.rs/sites/default/files/qm/O2_0.pdf
Ranđelović, S. (2012) Analiza alternativnih modela poreza na dohodak fizičkih lica - efekti primene u Srbiji. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Ekonomski fakultet, doktorska disertacija, (dostupno na web sajtu https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:6230/bdef:Content/get)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1701007K
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka