Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:59
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:59

Sadržaj

članak: 10 od 41  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 6, br. 12, str. 67-81
Poreski sistem u Bosni i Hercegovini
Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

e-adresasaudin.terzic@gmail.com
Sažetak
Funkcioniranjem međusobno neuvezanih poreskih uprava sa postojanjem brojnih poreskih propisa otvara se prostor za utaju poreza i poresku evaziju, sa posljedicama na fiskalnu disciplinu što pogoduje stvaranju mnoštva problema ekonomskog, pravnog pa i sociološkog karaktera. Funkcionisanje poreskog sistema i oporezivanja jedne ekonomije su od krucijalnog značaja za ukupnu finansijsku stabilnost, a poreska evazija je jedan od značajnijih rizika, ukoliko se ne riješava na adekvatan način i ona zbog svoje visine može da prouzrokuje ozbiljnu finansijsku nestabilnost jedne zemlje. Nijedan poreski sistem nije imun na zloupotrebe, kao ni sam sistem PDV, samo su različite metode prevara u različitim poreskim sistemima. U radu je prikazan teoretski dio problematike poreza i osnovna obilježja sistema oporezivanja u BiH. Cilj ovog rada je da ukaže na kompleksnost poreskih sistema u Bosni i Hercegovini.
Reference
*** (2000) Lisbon European Council 23 and 24 March 2000: Presidency conclusions
Berger, W., Grgić, R., Terzić, S. (2012) Poreska evazija u Bosni i Hercegovini i socijalno okruženje. u: II Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu, Edasol, Panevropski Univerzitet Aperion
Berger, W., Hadžić, S. (2016) Direktiva o sistemu PDV, komentari s primjerima iz prakse. Deloitte
Bratić, V. (2011) Skrivena javna potrošnja - poreski izdaci: potreba ili udvaranje biračima?. Zagreb: Institut za javne financije
Domljan, V. (2017) Od defektne do efektne razvojne politike. u: Plava knjiga - Novi model razvoja FBiH - Nacrt, Sarajevo, 7-19
Harvey, S.R. (1995) Public Finance. London: Irwin
Jelčić, B. (1977) Javne financije. Zagreb: Informator
Kešetović, I. (2002) Budžeti, porezi i vlast. Tuzla: izdavač Feri
Kirchler, E. (2007) The Economic Psychology of Tax Behaviour. Cambridge: Cambridge University Press
Krsmanović, B. (2004) Politika direktnog i indirektnog oporezivanja u RS. u: 8 kongres Savez računovođa i revizora Republike Srpske
Mikerević, D. (2011) Poresko okruženje kao faktor, opstanka, rasta i razvoja preduzeća. Naučni časopis za ekonomiju Financing, Banja Luka, 5-19
Piketty, T. (2015) Kapital u dvadeset prvom vijeku. Sarajevo: Buybook
Popović, D. (2006) Poresko pravo. Beograd: Cekos in
Samuelson, A.P., Nordhaus, D.W. (2011) Ekonomija. Zagreb: Mate, 19. Izdanje
Stiglitz, J. (2004) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Centar za izdavačku djelatnost - Ekonomski fakultet, prvo izdanje
Terzić, S. (2016) Finansijska disciplina-osnovni preduslov ispunjavanju poreznih obaveza. u: 17 Međunarodni simpozij Neum A2A (Agenda reformska Za aplikaciju za prijem u članstvo EU), Maj, str. 21-31
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov1712067T
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2018.