Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 42  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 40, br. 2, str. 679-691
Povinovanje obveznika porezima kao imperativni zahtev savremene države
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresamarina@prafak.ni.ac.rs
Ključne reči: država; poreski zakoni; porezi; poreski obveznici; povinovanje obveznika porezima
Sažetak
U radu se razmatra fenomen povinovanja obveznika porezima (poreske saglasnosti) kao imperativni zahtev savremene države. Nakon uvodnih napomena, u prvom delu rada dat je opšti osvrt na fenomen poreske saglasnosti, sagledani su glavni pristupi ovom fenomenu, kao i bitne odrednice (ne)prihvatanja poreskih obaveza. Drugi deo rada sadrži izlaganje koje se tiče novina u domenu primene poreskih zakona, preduzetih u cilju stvaranja pozitivne atmosfere u poreskim odnosima i uspešne realizacije poreskih potraživanja države. Posebna pažnja je posvećena sledećim bitnim novinama: samooporezivanju i kooperativnosti poreskih obveznika, konceptu poreskih obveznika kao 'korisnika poreskih usluga' i upravljanju poreskim rizicima. Na osnovu izvršene analize ovih novina, u trećem delu rada iznosi se ocena njihovih dometa i ograničenja na ostvarivanje povinovanja obveznika porezima u aktuelnim uslovima.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka