Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 4, str. 1533-1560
Poštovanje člana 8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava u novijoj praksi Evropskog suda za ljudska prava
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresajoja994ns@gmail.com
Ključne reči: Evropska konvencija za ljudska prava; Evropski sud za ljudska prava; član 8; privatni život; porodični život; dom; prepiska
Sažetak
Privatni život, porodični život, dom i prepiska predstavljaju neke od najintimnijih i najznačajnijih aspekata ljudskog života. Fokus ovog rada je analiza prava na poštovanje privatnog života, porodičnog života, doma i prepiske, kao elemenata zaštite člana 8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Analiza je sprovedena kroz istraživanje i tumačenje novije prakse Evropskog suda za ljudska prava, pri čemu je poseban akcenat stavljen na slučajeve od najvećeg značaja i Republiku Srbiju kao tuženu državu.
Reference
*** (1950) European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. European Court of Human Rights, Art. 8
Akandji, K.J. (2007) Positive obligations under the European Convention on Human Rights. u: Council of Europe Human Right Handbook Series No. 7, Belgium
Greer, S. (2007) The European Convention on Human Rights: Achievements, problems and prospects. Cambridge: Cambridge University Press
Krstić, I., Marinković, T. (2016) Evropsko pravo ljudskih prava. Belgrade: Council of Europe
Loukēs, L.G. (2007) The European Convention on Human Rights: Collected essays. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers
Roagna, I. (2012) Protecting the right to respect for private and family life under the European Convention on Human Rights. u: Council of Europe human rights handbooks, Strasbourg: Directorate General of Human Rights and Rule of Law Council of Europe
Schabas, W.A. (2016) The European Convention on Human Rights: A commentary. Oxford: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-28441
primljen: 16.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka