Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2004, vol. 28, br. 1, str. 146-158
Porodični život Roma
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ključne reči: Romi; porodični život; porodična struktura i odnosi; promene porodice
Sažetak
Porodični život Roma određenje opštim stanjem globalnog društva koje je uslovilo promene porodične strukture, ali i specifičnostima koje proizilaze iz osobenosti njihove etničke kulture kao i specifičnostima karakterističnim za marginalne društvene grupe kakva je romska kroz vekove. U nameri da objasnim karakteristike porodičnog života Roma, pažnja je u radu posvećena analizi ekonomskog stanja porodice, bračnih i međugeneracijskih odnosa vaspitanja i obrazovanja dece, hijerarhije autoriteta i promena u romskoj porodici, posmatrano kroz rezultate dobijene empirijskim istraživanjem porodičnog života Roma u beogradskom naselju "Deponija" koje sam uradila tokom juna meseca 2004. godine.
Reference
Đorđević, D.B., ur. (2001) Romska anketa - iskustva, izveštaji, preporuke. u: Komrenski sociološki susreti, Niš, Niš: Društvo dobre akcije
Đorđević, T.R. (1933) Naš narodni život. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, knj. 7
Đurić, R. (1987) Seobe Roma - krugovi pakla i venac sreće. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Milić, A. (1993) Globalne promene i svakodnevni život. u: Macura Miloš i Aleksandra Mitrović [ur.] Društvene promene i položaj Roma, naučni skup, 10. i 11. decembra 1992, Zbornik radova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Mladenović, M.V. (1995) Osnovi sociologije porodice. Beograd: Službeni list SFRJ
Tripković, G.D. (1997) Materinstvo - kulturni obrazac Srba. Novi Sad: Matica srpska
Vukanović, T.P. (1983) Romi (Cigani) u Jugoslaviji. Vranje: Nova Jugoslavija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka