Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 19, br. 2, str. 17-30
Turističke vrednosti i perspektive razvoja lovnog i ribolovnog turizma Morovića
aVisoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
bSrpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd

e-adresaaleksandravujko@yahoo.com, teodoragrcanac@gmail.co
Projekat:
Geografija Srbije (MPNTR - 47007)

Ključne reči: lovni turizam; ribolovni turizam; posebni oblici turizma; Morović; Fruška gora; Vojvodina
Sažetak
Morović je selo u blizini Šida, i kao takav predstavlja turističku destinaciju na lokalnom nivou i potencijalom za širenje na međunarodni nivo. Cilj rada je sagledati nedovoljno razvijene resurse Morovića, koji bi u velikoj meri mogli doprineti razvoju Morovića kao turističke destinacije, zatim na osnovu ankete saznati mišljenje ispitanika o postojećim potencijalima Morovića koji bi se u budućnosti mogli iskoristiti za razvoj lovnog i ribolovnog turizma i osmišljavanje drugih inovativnih projekata. Rad sadrži lična i stručna razmatranja, a rezultati istraživanja su pokazali da Morović poseduje potencijale za razvoj turizma, ali da potencijali nisu u dovoljnoj meri iskorišteni.
Reference
Abjanović, M. (2008) Turistička valorizacija Morovića. Novi Sad: Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Andereck, K.L., Valentine, K.M., Knopf, R.C., Vogt, C.A. (2005) Residents’ perceptions of community tourism impacts. Annals of Tourism Research, 32(4): 1056-1076
Babac, M. (2007) Stanje i mogućnosti razvoja lovstva u lovištu 'Morović'. Novi Sad: Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Brida, J.G., Scuderi, R. (2013) Determinants of tourist expenditure: A review of microeconometric models. Tourism Management Perspectives, 6: 28-40
Crouch, G.I. (1992) Effect of income and price on international tourism. Annals of Tourism Research, 19(4): 643-664
Čomić, Đ., Pjevač, N. (1997) Turistička geografija. Beograd: Savezni centar za unapređenje hotelijerstva i ugostiteljstva
Divisekera, S. (2010) Economics of tourist's consumption behaviour: Some evidence from Australia. Tourism Management, 31(5): 629-636
Farmaki, A., Altinay, L., Botterill, D., Hilke, S. (2015) Politics and sustainable tourism: The case of Cyprus. Tourism Management, 47: 178-190
Ilić, B. (2013) Geografske karekteristike Morovića. Novi Sad: Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Lukić, T. (2007) Struktura i kvalitet gastronomske ponude u ugostiteljskim objektima lovišta 'Morović'. Novi Sad: Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Marcouiller, D.W., Kim, K., Deller, S.C. (2004) Natural amenities, tourism and income distribution. Annals of Tourism Research, 31(4): 1031-1050
McKercher, B., Wong, C., Lau, G. (2006) How tourists consume a destination. Journal of Business Research, 59(5): 647-652
Mirosavljević, Lj. (1983) Geografski prikaz Morovića. Novi Sad: Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Petrović, M.D., Blešić, I., Vujko, A., Gajić, T. (2017) The Role of Agritourism’s Impact on the Local Community in a Transitional Society: A Report From Serbia. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2017(50E): 146-163
Pyo, S. (2005) Knowledge map for tourist destinations—needs and implications. Tourism Management, 26(4): 583-594
Sinđić, P. (2010) Turistička ponuda jelena u V. U. 'Morović'. Novi Sad: Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Tosun, C. (2006) Expected nature of community participation in tourism development. Tourism Management, 27(3): 493-504
Vujko, A., Gajić, T. (2014) The government policy impact on economic development of tourism. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 3, str. 789-804
Vujko, A., Gajic, T. (2014) Opportunities for tourism development and cooperation in the region by improving the quality of tourism services - the ‘Danube Cycle Route’ case study. Economic Research - Ekonomska Istraživanja, 27(1): 847-860
Vujko, A., Gajić, T. (2014) Turizam kao faktor ekonomskog razvoja turističkih destinacija. Ekonomski pogledi, vol. 16, br. 1, str. 15-30
Waligo, V.M., Clarke, J., Hawkins, R. (2013) Implementing sustainable tourism: A multi-stakeholder involvement management framework. Tourism Management, 36: 342-353
Wanhill, S. (1994) The measurement of tourist income multipliers. Tourism Management, 15(4): 281-283
Wu, D.C., Li, G., Song, H. (2012) Economic analysis of tourism consumption dynamics. Annals of Tourism Research, 39(2): 667-685
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoPog1702017V
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2019.