Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 35, br. 4, str. 1455-1473
Mogućnost unapređenja posebnih oblika turizma u pograničnim opštinama severoistočne Srbije
Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru

e-adresamvukovic@tf.bor.ac.rs, ddakic@tf.bor.ac.rs, dejan.riznic@open.telekom.rs
Projekat:
Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije (MPNTR - 179013)

Ključne reči: granica; pogranične opštine; posebni oblici turizma; prirodne vrednosti; destinacija Donje Podunavlje
Sažetak
Kompleksna i uzajamna povezanost turizma i fenomena granice predstavlja interesantno i aktuelno polje istraživanja. Turizam postaje jedan od najznačajnijih faktora ekonomskog razvoja u mnogim zemljama sveta. Istovremeno, permeabilnost unutrašnjih granica na tlu Evrope se povećala, što predstavlja izazov državo-centričnom razvoju turizma u pograničnim opštinama. Pogranične opštine se često ističu kao idealne oblasti za razvoj posebnih vrsta turizma. U ovom radu se, najpre (u njegovom teorijskom delu), sagledava povezanost između političkih granica i turizma u nastojanju da se objasni tendencija prisutna duž različitih međudržavnih granica za privlačenjem turista. Zaštićene prirodne oblasti nude ogroman potencijal za regionalni održivi razvoj u pograničnim opštinama, otvarajući mogućnosti i za uspostavljanje prekogranične saradnje. Posebne vrste turizma zasnovane na prirodnim vrednostima sagledane su u drugom (empirijskom) delu rada na primeru Donjeg Podunavlja, odnosno pet opština severoistočne Srbije (od Velikog Gradišta do Negotina). Pokazano je da bogatstvo raznovrsnim prirodnim resursima omogućuje ovim pograničnim opštinama komparativne prednosti za razvoj turizma, što iziskuje, u prvom redu, preko potrebno ulaganje u strategiju marketinga.
Reference
Bjeljac, Ž., Štrbac, D., Ćurčić, N. (2006) Turizam u pograničnom prostoru Srbije prema Bosni i Hercegovini. Zbornik radova PMF - Geografski institut, Beograd, br. 54, str. 163-182
Bjeljac, Ž., Ćurčić, N. (2006) Tourism in the Serbian, Romanian and Hungarian borderline area as part of cross-border cooperation. Geographica Pannonica, br. 10, str. 73-77
Čomić, Đ., Kalmić, L. (2007) Analiza multifaznih turističkih doživljaja. Turizam, 11, str. 7-9
Čučulović, R., Čučulović, A. (2010) Turistička valorizacija opštine Negotin. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 90, br. 3, str. 89-109
Dragović, R., Filipović, I., Nikolić, J. (2009) Iskoristivost prirodno-geografskih uslova Zlatibora i Zlatara za razvoj ekoturizma i zdravstvenog turizma. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 89, br. 1, str. 115-128
European Commission (2003) Making best use of structural funds. Luxemburg: Office for official publications of the European Communities
Faby, H. (2006) Tourism policy tools applied by the European Union to support tourism. u: Wachowiak H. [ur.] Tourism and borders, Aldershot, Hampshire: Ashgate
Johnson, C., i dr. (2011) Interventions on rethinking on the border in border studies. Political Geography, xxx, 1-9
Kosar, L. (2007) Prilagođavanje hotelijerstva savremenim oblicima turizma. Turizam, (11): 10-13
Lovreta, S., ur. Master plan 2009 - skraćena verzija master plana turističke destinacije Donje Podunavlje. Beograd: Ekonomski fakultet
Marjanović, R. (1983) Opšta vojna geografija. Beograd: VIZ
Matznetter, J. (1978) Border and tourism: Fundamental relations. u: Gruber G.i dr. [ur.] Tourism and borders proceedings of the meeting of the IGU working group - Geography of tourism and pecreation, Frankfurt: Institut fur wirtschafts - und sozialgeographie der Johann Wolfgang Goethe Universitat, 61-73
Milijić, S., Jošanović, J. (2010) Razvoj turizma. u: Regionalni prostorni plan Timočke krajine, Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, 81-7
Milojković, B. (2010) Policijska topografija. Beograd: Kriminalističko policijska akademija
Milojković, B., Aleksić, V., Kicošev, S. (2011) Turističko-kartografska vizuelizacija Evropskog pešačkog puta kroz Srbiju - deonice E7 na planini Tari. Teme, vol. 35, br. 1, str. 101-117
Popescu, G. (2008) The conflicting logics of cross-border reterritorialization: Geopolitics of Euroregions in Eastern Europe. Political Geography, 27(4): 418-438
Prokkola, E. (2007) Cross-border regionalization and tourism development at the Swedish-Finnish border: Destination Arctic circle. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7, 1, 120-38
Prokkola, E. (2010) Borders in tourism: the transformation of the Swedish-Finnish border landscape. Current Issues in Tourism, 13(3): 223-238
Stanković, S.M. (2003) Nacionalni park Đerdap- -polifunkcionalna turistička regija. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 83, br. 1, str. 43-56
Stefanović, V. (2007) Inovativnost kao pretpostavka konkurentnosti u turizmu. Teme, vol. 31, br. 2, str. 339-350
Stojanović, Ž., Manić, E. (2009) Održivi ruralni razvoj i prekogranična saradnja. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 89, br. 2, str. 43-64
Šećerov, V., Nevenić, M. (2004) Podunavlje u Srbiji kroz istoriju do danas - kratak prikaz. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 84, br. 2, str. 223-230
Štetić, S. (2002) Nove tendencije svetskih turističkih kretanja. Turizam, 6, 7-8
Štetić, S. (2007) Posebni oblici turizma. Beograd: S. Štetić
Štetić, S., Šimičević, D. (2009) Značaj specifičnih geoprostora u gradskim turističkim centrima. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 89, br. 1, str. 95-101
Timothy, D.J. (1995) Political boundaries and tourism: borders as tourist attractions. Tourism Management, 16(7): 525-532
Timothy, D.J. (2001) Tourism and political boundaries. London: Routledge
Timothy, D.J. Relationships between tourism and international boundaries. u: Wachowiak Helmut [ur.] Tourism and borders: Contemporary issues, policies and international research, Hampshire: Ashgate publishing company
UNWTO (2010) Tourism highlights. u: World tourism organization, 1-12
Vitić, A., Jovanović, I. (2007) Cikloturizam i razvoj ruralnih područja Crne Gore. Turizam, 11, 27-8
Voza, D., Stanković, Z. (2009) Mogućnosti za razvoj ekoturizma u istočnoj Srbiji. u: Stanković Zvonimir, Ivana Rangelov [ur.] Ekološka istina, Bor: Tehnički fakultet
Vuković, M. (2008) Bezbednost i životna sredina - kako ih povezati?. Teme, vol. 32, br. 4, str. 691-712
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.02.2012.