Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:66
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:56

Sadržaj

članak: 3 od 30  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 16, br. 2, str. 1-10
Značaj komunikacije za poslovni uspeh preduzeća u uslovima globalizacije
Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska, Odsek Peć u Leposaviću

e-adresaivanavespec@gmail.com
Sažetak
Globalizacija je društveni fenomen sa širokim implikacijama. Ona menja izgled sveta ali i način na koji mi gledamo na svet. Navodi nas, hteli mi to ili ne da živimo radikalnije, brže, otvorenije i da se stalno prilagođavamo okruženju koje se menja. Ostvarivanje superiornih poslovnih performansi u globalnoj sredini vezano je za uvažavanje i prilagođavanje novim izazovima i trendovima. Sasvim je jasno i sigurno da od dobre komunikacije i pregovaračkih sposobnosti zavisi donekle da li će preduzeće ostvariti poslovni rast. Brojne delatnosti u savremenom poslovnom sistemu isključivo se zasnivaju na dobroj komunikaciji, gde strane koje učestvuju u komunikacionom procesu moraju poznavati poslovne sposobnosti, tržište, želje i stil ponašanja. Sa komunikacijom započinje i završava se poslovna saradnja. Ona je osnova za rast i razvoj preduzeća.
Reference
Aaker, D., Kumar, V., Day, G. (2008) Marketinško istraživanje. Beograd: Ekonomski fakultet
Bovee, C.L., Thill, J.V. (2012) Savremena poslovna komunikacija. MaTe d.o.o
de Bussy, N., Ewing, M., Pitt, L. (2003) Stakeholder theory and internal marketing communications: A framework for analysing the influence of new media. Journal of Marketing Communications, Issue 9, str. 147-161
Ilić, S. (1997) Psihologija potrošača. Beograd: Izdavačka agencija Draganić
Kotler, F., Vong, V., Sonders, Dž., Armstrong, G. (2007) Principi marketinga. Beograd: Mate
Lehman, C., Dufrene, D. (2015) Poslovna komunikacija (BCOM). Beograd: Data status
Mcdaniel, C., Hair, J., Lamb, C. (2013) Marketing. Beograd: Data status
Milovanović, S., Jovanović, Z. (2018) Uvod u poslovnu komunikaciju. Beograd: Anademska misao
Milovanović, S. (2017) Svet poslovne komunikacije. Beograd: Akademska misao
NLP Institut (2021) Važnost vešte komunikacije. httns://www.nlninstitut.com/vaznost-veste-komunikaciie/
Ognjanov, G. (2013) Marketinške komunikacije. Beograd: Ekonomski fakultet
Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S., Hogg, M.K. (2015) Ponašanje potrošača. Zagreb: Mate
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig2102001D
primljen: 20.07.2021.
prihvaćen: 13.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 02.04.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka