Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 30  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 81, str. 171-186
Osobno uvjetovani otkaz u zakonodavstvu i praksi Republike Hrvatske
aMinistarstvo unutarnjih poslova, Split, Republika Hrvatska
bŽupanijski sud, Split, Republika Hrvatska

e-adresaDamir.Juras@xnet.hr, sledic@yahoo.com
Ključne reči: osobno uvjetovani otkaz; poslodavac; prestanak radnog odnosa; radnik; ugovor radu
Sažetak
U radu se daje prikaz i analiza pravnih pravila kojima se reguliraju uvjeti i postupak redovitog otkaza ugovora o radu uvjetovanog trajnim osobinama ili sposobnostima radnika u pravu Republike Hrvatske. Posebna pozornost posvećena je sudskoj praksi koja daje odgovor na brojna pitanja koja se pojavljuju u praksi, a posebno u pogledu postojanja razloga za ovu vrstu otkaza ugovora o radu. Prema stajalištu autora, zakonodavac je opravdano omogućio poslodavcima da otkažu ugovor radnicima koji ne mogu izvršavati temeljnu obvezu da obavljaju preuzete poslove, a radi zaštite radnika zakonodavac je propisao jasna pravila za postupak otkazivanja i sudsku zaštitu, te otkazivanje radnicima, kojima prijeti smanjenje radne sposobnosti ili već imaju umanjenu radnu sposobnost, uvjetovao nemogućnošću njihova zaposlenja na drugim poslovima.
Reference
*** (1990/2014) Ustav Republike Hrvatske. Narodne novine, Br. 56 (1990), 135 (1997), 113 (2000), 28 (2001), 76 (2010), 5 (2014)
*** (1998/2007) Zakon o listi profesionalnih bolesti. Narodne novine, Br. 162 (1998), 107 (2007)
*** (2013-2018) Zakon o mirovinskom osiguranju. Narodne novine, Br. 157 (2013), 151 (2014), 33 (2015), 93 (2015), 120 (2016), 16 (2018), 62 (2018)
*** (2005-2018) Zakon o obveznim odnosima. Narodne novine, Br. 35 (2005), 41 (2008), 125 (2011), 78 (2015), 29 (2018)
*** (2013) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Narodne novine, Br. 80, 137
*** (2014/2017) Zakon o radu. Narodne novine, Br 93 (2014), 121 (2017)
*** (2013-2016) Zakon o sudovima. Narodne novine, Br. 28 (2013), 33 (2015), 82 (205,) 82 (2016)
*** Konačan prijedlog Zakona o radu. P.Z.E, br. 606, preuzeto 7. 6. 2018. sa http:// www.sabor.hr/konacni-prijedlog-zakona-o-radu-drugo-citanje-pze-
Bego, T. (2012) Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu. Računovodstvo, revizija i financije, 3 (XXII). 172-176
Bego, T. (2015) Osobno uvjetovani otkaz u praksi. Radno pravo, 11 (XII), 55-58
Bego, T. (2014) Odnos između poslovno i osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu. Radno pravo, 2 (XI), 37-41
Crnić, I. (2013) Otkaz ugovora o radu. Zagreb: Organizator
Knežević, N. (2014) Osobno uvjetovani razlozi za otkaz, sudski raskid i plaćanje doprinosa. Računovodstvo, revizija i financije, 10 (XXIV). 169-171
Laleta, S. (2011) Prestanak ugovora o radu. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorska disertacija
Majstorović, D. (2009) Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu. (43), 847-858
Pezo, I. (2006) Razlozi za otkaz ugovora o radu kroz sudsku praksu. Zagreb: Rosip
Plazonić, K. (2008) Osobno uvjetovani otkaz zbog radne nesposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta iz razloga nestručnosti i nekvalitete obavljenog posla. Pravo u gospodarstvu, 5 (42): 1018-1040
Potočnjak, Ž. (2007) Prestanak ugovora o radu
Ruždjak, M. (2001) Prestanak ugovora o radu. u: Guzić Š.; Paić-Ćirić M. [ur.] Zakon o radu, Zagreb: TEB, str. 132-186
Ruždjak, M. (2005) Zakon o radu. Zagreb: Poslovni zbornik
Sever, D. (2008) Otkazni rok - tijek i zaštita prava. Informator, 5708 (56): 8
Zlatović, D., Malenica, I. (2013) Novo hrvatsko radno pravo. Rijeka: Libertin naklada
 

O članku

jezik rada: hrvatski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1881171J
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka