Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 13, br. 2, str. 41-52
Primena intelektualnog kapitala u unapređenju privrede Republike Srbije
aVisoka ekonomska škola strukovnih studija Peć, Leposavić
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

e-adresasonjafon@gmail.com
Sažetak
Analiza ekonomskog okvira za poslovanje između Srbije i Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, koji je pod privremenom civilnom i vojnom administracijom Ujedinjenih nacija, prema Rezoluciji UN 1244 (u daljem tekstu: Kosovo*) ima za cilj da ukaže da je potrebno eliminisati barijere u poslovanju između Srbije i Kosova*, dajući preporuke za poboljšanje poslovnog okruženja. Istraživanje je uključilo eksperte koji su analizirali zakonske propise koji regulišu poslovno okruženje na Kosovu*. Oni su intervjuisali poslovne ljude i predstavnike kompanija iz centralne Srbije i Kosova*. Rezultati ankete omogućili su stvaranje šire slike poslovanja preduzeća prilikom prelaska administrativnih prelaza, identifikovanje poremećaja u prolasku roba i usluga, kao i formulisanje predloga za prevazilaženje postojećih barijera u poslovanju između privrednih subjekata u centralnoj Srbiji i Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija.
Reference
Bueno, E. (2001) Creacion, medicion y gestion de intangibles: Propuesta de modelo conceptual. Formas y reformas de la nueva economia Revista, Madrid, monografia 1, pp. 43-48
de Castro, M.G., López, N.J., Muiňa, G.F., Sáez, L.P. (2005) A new model to measure and manage intellectual capital. u: [ur.] Business performance measurement: Intellectual capital-valuation models, Hyderabad, India: Le Magnus University Press
Euroforum Escorial (1998) Medicion del capital intelectual: Modelo Intelect. Madrid: Privredna komora Srbije (PKS), dostupno na www.pks.rs/PoslovnoOkruzenje aspx?id=794 &p=1, Pristupljeno: 9.12.2018
Radenković, S.D., Devedžić, V., Jovanović, J., Jeremic, Z. (2014) Content and knowledge provision service - a way to build intellectual capital in learning organizations. Knowledge Management Research & Practice, 12(3): 297-309
Republicki zavod za statistiku Republike Srbije (2018) Klasifikacija delatnosti. Dostupno na: http: Avebrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=412 Pristupljeno: 9.12.2018. prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti (Sl. Glasnik RS 54/2010, 4.8.2010.)
Roos, J., Roos, G.L., Edvinsson, L., Dragonetti, N.C. (1997) Intellectual Capital: Navigating in the new business landscape. London: Macmillan
Spender, J.C., Grant, R.M. (1996) Knowledge and the firm: Overview. Strategic Management Journal, vol. 17 (Winter Special Issue), pp 5-9
Stewart, T.A. (1997) Intellectual capital: The new wealth of organizations. Londres: Nicolas Brealey Publishing
Vlada Republike Srbije-Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Vlada Republike Srbije-Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama u Prištini (2016) Izveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine (za period oktobar 2015 - april 2016. god.)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig1802041R
objavljen u SCIndeksu: 04.06.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2018)
Applying intellectual capital in improving agri-industry at Republic of Serbia
Radenković Sonja D., i dr.

Marketing (2003)
Knowledge Management i marketing
Mašić Branislav M.

Strategijski menadžment (2003)
Intelektualni kapital strateški resurs za 21. stoljeće
Pupavac Drago

prikaži sve [11]