Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2011, br. 46, str. 377-381
Razlike u posturalnim poremećajima kičmenog stuba sagitalne ravni adolescenata grupisanih prema morfološkim karakteristikama
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Sažetak
Na uzorku ispitanika muškog pola (161), uzrasta 15 godina (± 6 meseci), procenjen je posturalni status kičmenog stuba u sagitalnoj ravni i prikupljene su osnovne antropometrijske mere. Posturalni stat us procenjen je modifikovanom metodom Napoleona Wolanskog (Radisavljević, 2001), kojim su dobijeni podaci o stanju kičmenog stuba (kifotično i lordotično loše držanje tela, kifolordoza i ravna leđa). Cilj istraživanje je da se dijagnostikuju posturalni poremećaji adolescenata i da se utvrde razlike između grupa ispitanika razvrstanih prema morfološkim karakteristikama. Prikaz zastupljenosti posturalnih poremećaja izvršen je uz pomoć neparametrijske statističke procedure-frekvencija. Faktorskom analizom izdvojila su se dva faktora na osnovu kojih je klaster analizom ukupan uzorak podeljen u dve grupe. Dobijeni rezultati upućuju na znatno postojanje posturalnih poremećaja u ovom uzrastu, a analize razlika pokazuju da nema statistički značajnih razlika.
Reference
Brettschneider, W.D., Naul, R. (2004) Study on young peoples lifestyle and sedentariness and the role of sport in the context of education and as a means of restoring the balance. Paderborn: University of Paderborn in Council of Europe, Final report
Jovović, V. (2005) Interkorelacija varijabli morfoloških dimenzija i posturalnog statusa kod 13-godišnjih dječaka. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 40, str. 67-74
Krsmanović, T. (2010) Odnosi posturalnog i antropomotoričkog statusa adolescenata. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Maristarski rad
Krsmanović, T., Protić-Gava, B., Jakonić, D., Živković, D. (2010) Correlation between anthropometric characteristics and motor abilities in adolescents with postural disorders affecting the sagittal plane. Exercise and quality of life, 2(1): 53-65
Vlaškalić, Ž., Božić-Krstić, V., Obradović, D., Srdić, B. (2006) Struktura povezanosti antropometrijskih karakteristika i deformiteta lokomotornog sistema adolescenata. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 41, str. 213-221
Vuković, J.A. (1999) Zavisnost posturalnih promena u odnosu na morfološki status učenika mladeg školskog uzrasta. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Magistarski rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.07.2011.

Povezani članci