Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
2010, br. 45, str. 391-395
Posturalni status i antropometrijske karakteristike 20-godišnjih studentkinja
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bSaobraćajna škola 'Pinki', Novi Sad
cUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresatijana_krsmanovic@yahoo.com
Sažetak
Na uzorku 200 ispitanika ženskog pola uzrasta 20 godina (± 6 meseci) koje pohađaju Ekonomski fakultet u Subotici, istraživani su posturalni status i antropometrijske karakteristike. Cilj istraživanje je da se dijagnostikuju posturalni poremećeji adolescenata i dovedu u vezu sa antropometrijskim karakteristikama. Za procenu posturalnog statusa korišćen je modifikovani metod Napoleona Wolanskog (Radisavljević, 2001), kojim su dobijeni podaci o stanju kičmenog stuba, grudnog koša, donjih ekstremiteta i stopala. Antopometrijske karakteristike procenjene su na osnovu baterije antropometrijskih varijabli i to: Telesna visina, telesna masa, dužina ruke, dužina leve i desne noge. Prikaz zastupljenosti posturalnih poremećaja izvršen je uz pomoć neparametrijske statističke procedure-frekvencija, a zatim uporedna analiza nekih antropometrijskih karakteristika sa posturalnim poremećajima. Dobijeni rezultati upućuju na znatno postojanje posturalnih poremećaja u ovom uzrastu, od čega su najmasovniji: skoliotično loše držanje tela (72%), lordotično loše držanje tela (58%), ravno stopalo (44%) i ravna leda (42%).
Reference
Maksimović, N., Matić, R. (2009) Relacije rezidencijalnog, društvenog i ekonomskog statusa roditelja i antropometrijskih karakteristika njihove dece. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 44, str. 497-504
Medved, R., i dr. (1980) Sportska medicina. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada / JUMENA
Protić-Gava, B. (2007) Sport i fizičko vaspitanje studenata na Univerzitetu u Novom Sadu. Fizička kultura (Skopje), 35 (2): 66-71
Protić-Gava, B., Romanov, R. (2008) Obaveštenost i uključivanje studenata novosadskog Univerziteta u organizovane fizičke aktivnosti. u: Stručno-naučen sobir Programsko-organizaciska, stručna i naučna dimenzija na učilišniot sport, 345-348
Radisavljević, M. (2001) Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije. Beograd: Viša škola za sportske trenere
Vlaškalić, Ž., Božić-Krstić, V. (2005) Povezanost visine i mase tela sa telesnim deformitetima adolescenata u Somboru. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 40, str. 89-94
Vlaškalić, Ž., Božić-Krstić, V., Obradović, D., Srdić, B. (2006) Struktura povezanosti antropometrijskih karakteristika i deformiteta lokomotornog sistema adolescenata. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 41, str. 213-221
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2010.