Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 12  
Back povratak na rezultate
2010, br. 45, str. 385-390
Razlike u rezultatima specifičnog motoričkog testa plivanja zavisno od telesnog statusa donjih ekstremiteta
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresatijana_krsmanovic@yahoo.com
Sažetak
Na uzorku ispitanika uzrasta 21 godine (± 6 meseci), koji pohađaju Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, procenjen je posturalni status donjih ekstremiteta, stopala i specifični plivački testovi. Ukupan uzorak ispitanika (137) čini 99 ispitanika muškog pola i 38 ispitanica ženskog pola. Posturalni status procenjen je metodom Napoleona Wolanskog. Od specifičnih motoričkih testova, korišćeni su testovi: Kraul iz vode na 25m i noge kraul na 25m. Cilj rada je utvrditi razlike u rezultatima plivanja sa obzirom na eventualne posturalne poremećaje donjih ekstremiteta i stopala. Posturalni status je procentualno prikazan, na osnovu koga su ispitanici podeljeni u grupe. Nakon toga, utvrđene su razlike između grupa ispitanika Univarijatnom analizom varijanse. Ispitanici muškog pola najviše imaju pes planus (25%) i genu varum (19%), dok ispitanici ženskog pola najviše imaju pes planus (21%). Nema statistički značajnih razlika u rezultatima plivanja izmedu grupa ispitanika razvrstanih po posturalnim poremećajima, kod ispitanika muškog, niti kod ispitanika ženskog pola.
Reference
Bulatović, D. (2007) Efekti koncentrisane nastave plivanja u savladavanju plivačkih tehnika. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje. Podgorica, 499-506
Jovović, V. (2004) Korektivna gimnastika. Nikšić: autor
Krivokapić, D. (2007) Uticaj različitih modela plivačkog treninga (definisanih u odnosu na anaerobni prag) na promene varijabli tjelesnog sastava. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje, Podgorica, Crnogorska sportska akademija, 158-167
Madić, D., Okičić, T. (2007) Faktori od kojih zavisi zamor kod plivača. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje, Podgorica, 602-609
Maksimović, N., Matić, R. (2006) Socio-ekonomske karakteristike kao determinante u fizičkoj aktivnosti roditelja i njihove dece. u: Bala U.G. [ur.] Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 257-264
Mirvić, E. (2008) Relacije motoričkih sposobnosti, konativnih karakteristika i brzine plivanja kraul tehnikom kod učenica učiteljske škole od 16 do 18 godina. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje. Podgorica, 375-378
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2010.