Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2009, br. 44, str. 171-177
Efekti nastave fizičkog vaspitanja na morfološke karakteristike i posturalni status učenika
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Nikšić, Crna Gora
Sažetak
Na uzorku od 111 učenika uzrasta 11 godina (± 6 mjeseci ) primijenjen je sistem od 12 varijabli za procjenu morfoloških karakteristika i sistem od 8 varijabli za procjenu posture. Osnovni cilj je bio da se utvrdi efekat nastave fizičkog vaspitanja na morfološke karakteristike i posturalni status, u trajanju od jedne nastavne godine. Na osnovu dobijenih rezultata i njihove analize, utvrđeno je da je došlo do signifikantnog povećanja vrijednosti većine primijenjenih varijabli morfološkog statusa, dok kod posturalnog statusa nije došlo do značajnijih promjena na finalnom mjerenju, u odnosu na inicijalno.
Reference
Hošek, A.V., Jeričević, D. (1982) Latentna struktura morfološkog statusa studenata Fakulteta za fizičku kulturu. Kineziologija, Zagreb, vol. 14, br. 5, str. 9-20
Jeričević, D., Koturović, Lj. (1975) Uloga pedagoga fizičke kulture u pravovremenom otkrivanju, prevenciji i korekciji poremećaja u držanju tela. Športno-medicinske objave, Ljubljana, 12(1-3):73-77
Jovović, V. (2004) Korektivna gimnastika. Nikšić: autor
Koturović, Lj., Solarić, S., Stanić, Ž. (1979) Kineziterapija - tjelesno vežbanje kao način i oblik prevencije, terapije i rehabilitacije. Športno-medicinske objave, 1979; 16(4-6), str. 401-408
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Marušić, R., Čurović, B., Idrizović, Dž. (1997) Neki antropološki pokazatelji dječaka uzrasne dobi 11 godina. Fizička kultura, Podgorica, 18(1-2), str. 9-16
Momirović, K., Mraković, M., Hošek, A.V. (1987) Prilog poznavanju morfoloških obilježja studenata fizičke kulture. Kineziologija, Zagreb, 19(1): 19-22
Radovanović, Đ. (2000) Dinamika razvoja antropometrijskih i motoričkih varijabli kod učenika i učenica viših razreda osnovne škole. u: Efekti različitih modela nastave fizičkog vaspitanja na psiho-somatski status dece i omladine, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Ulić, D. (1995) Čas fizičkog vaspitanja kao značajan faktor u prevenciji loših držanja tela dece od 10 do 11 godina. Fizička kultura, Podgorica, 16(1-2), str. 96-98
Živković, D. (1987) Uticaj programirane nastave fizičkog vaspitanja na poremećaje kičmenog stuba u frontalnoj ravni. Niš: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 11.08.2009.