Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 10 od 12  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 12, br. 1, str. 125-134
Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji opština Sombor, Sr. Mitrovica i B. Palanka
Viša škola za obrazovanje vaspitača, Novi Sad
Sažetak
Na uzorku ispitanika od 141 dečaka i 139 devojčica, kalendarskog uzrasta od 4 do 7 godina, koji su pohađali predškolsku ustanovu u Somboru, Sr. Mitrovici i B. Palanci, izvršena je procena posturalnog statusa po metodi Napoleona Volanskog. Cilj istraživanja bio je sagledavanje posturalnog statusa, odnosno pojedinih segmenata tela, te analiza razlika između dečaka i devojčica. Podaci su obrađeni prema frekvenciji pojavljivanja u odgovarajućim kategorijama posturalnog statusa - posebno po polovima. Značajnost razlike u odnosu na pol utvrđena je Hi-kvadrat testom. Rezultati istraživanja pokazuju da postoje statistički značajne razlike između polova u držanju glave (bolje držanje imaju dečaci) i u svodu stopala (bolji svod imaju devojčice). Nema značajnih razlika u držanju ramena, lopatica i trbuha, u razvijenosti grudnog koša, odstupanju kičmenog stuba u frontalnoj ravni i obliku nogu. Kvantitativni rezultati upozoravaju da kod oba pola ima odstupanja od normalnog statusa, koja su u vidu funkcionalnog stadijuma deformiteta, što znači da je za njihovo otklanjanje potreban korektivni rad.
Reference
Đorđić, V., Bala, G., Popović, B., Sabo, E. (2006) Fizička aktivnost devojčica i dečaka predškolskog uzrasta. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Radoičić-Finkelštajn, Lj. (1957) Trbušni zid u fizičkoj kulturi. Fizička kultura, Beograd, 8, 176
Sabo, E. (2002) Psihisomatski status dece predškolskog uzrasta pri upisu u osnovnu školu. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Tot, J. (2001) Posturalni status dece predškolskog uzrasta u Novom Sadu. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Diplomski rad
Ulić, D. (1997) Osnove kineziterapije. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2010.