Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 15, br. 60, str. 131-142
Obelodanjivanje kratkoročnih potraživanja, plasmana i gotovine
Institut za ekonomiku i finansije - IEF, Beograd
Sažetak
U ovom radu sumiraćemo sve ono što je neophodno obelodaniti u napomenama uz finansijske izveštaje u vezi sa pozicijama potraživanja i kratkoročnim finansijskim plasmanima koje zahtevaju MRS/MSFI. Kratkoročna potraživanja, finansijski plasmani i gotovina u bilansu stanja nalaze se u okviru dela na kojem se iskazuju pozicije obrtne, odnosno kratkoročne imovine i jednim imenom se nazivaju - finansijskim sredstvima. Društvo treba da obelodani odmeravanja za svaku kategoriju finansijskih sredstava, kriterijume koji se primenjuju prilikom odlučivanja kada u bilansu stanja treba priznati finansijsko sredstvo, a kada prestati s njegovim priznavanjem, osnov za merenje vrednosti koji se primenjuje na finansijska sredstva kako pri početnom, tako i pri naknadnom priznavanju i osnov na kome se priznaju i mere prihodi i rashodi koji proizilaze iz finansijskih sredstava i usvojene računovodstvene politike koje se odnose na kriterijume priznavanja i primenjeni postupak merenja. Na osnovu analize nepravilnosti uočenih u postupku revizije u okviru pozicija potraživanja, kratkoročnih finansijskih plasmana i gotovine, pokušaćemo da obezbedimo informacije koje će doprineti sastavljanju i prezentaciji realnih i objektivnih finansijskih izveštaja. U praksi je uočeno da postoje određene nepravilnosti koje se ponavljaju, a mi ćemo na njih ukazati i obrazložiti ih radi sastavljanja fer finansijskih izveštaja.
Reference
*** Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja. www.mfm.gov.rs
*** (2003) Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja. Službeni glasnik RS, broj 133, stav 9
*** (2001-2004) Zakon o porezu na dobit. Sl. glasnik RS
*** (2006-2009) Zakon o računovodstvu i reviziji. Sl. glasnik RS
*** (2009) Praktična primena Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka