Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 49, br. 4-6, str. 251-271
Određeni pravni aspekti zaštite prava zaposlenih u postupcima privatizacije i stečaja
Agencija za privatizaciju
Sažetak
U ovom članku autor će analizirati posebne instrumente zaštite prava zaposlenih koji se primenjuju u postupcima privatizacije i stečaja. U radu će biti prikazani određeni problemi u ostvarivanju prava zaposlenih koji su proistekli iz primene privatizacionih i stečajnih propisa. Težište razmatranja biće stavljeno na zakonsku zabranu prinudnog izvršenja protiv subjekata privatizacije koji su u postupku restrukturiranja. S tim u vezi, u radu je ukazano na specijalni pravni režim koji imaju potraživanja iz radnog odnosa prema društvenim preduzećima koja su utvrđena domaćim sudskim odlukama. U praksi Evropskog suda za ljudska prava ova potraživanja su dobila karakter posebno zaštićenih potraživanja, imajući u vidu da je sud uveo princip odgovornosti Republike Srbije za neizmirene obaveze društvenih preduzeća prema zaposlenima. Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava zahtevalo je određene intervencije u zakonodavnoj i sudskoj praksi. Ocena autora je da preduzete mere nisu na adekvatan način rešile postojeće probleme.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 05.08.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka