Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
Pristup odlučivanju portfolio menadžmenta u trgovinskim kreditima
aInstitut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresapera@diplomacz.bg.ac.rs
Ključne reči: potraživanja; trgovina; kredit menadžment; inkrementalna analiza; upravljanje zasnovano na vrednosti; portfolio analiza
Sažetak
Osnovni finansijski cilj preduzeća je maksimizacija njegove vrednosti. Upravljanje trgovinskim kreditima bi takođe trebalo da doprinese ostvarivanju ovog osnovnog cilja. Mnogi autori od sadašnjeg modela upravljanja sredstvima, koji se nalaze u finansijski menadžment literaturi, preuzimaju maksimizacija profita kao knjiški osnov za finansijske svrhe vrednosti firme. Ovaj tzv. knjiški profit, na bazi modela moglo bi biti ono što nedostaje u odnosi na drugi cilj (to jest, uvećanje vrednosti preduzeća). Vrednost preduzeća na osnovu strategije maksimizacije se postiže sa fokusom na rizik i neizvesnost. U radu su prikazane posledice koje mogu rezultirati iz poslovnih rizika a koje se odnose na korišćenje odlaganja plaćanja kupcima robe i / ili usluge. Ovaj rad nudi metod koji koristi teorija portfolio menadžmenta da bi se utvrdo nivo potraživanja u firmi. Povećanje nivoa računa potraživanja u firmi povećava i neto obrtni kapital i troškova održavanja i upravljanja računima potraživanja. Oba ova elementa utiču na smanjenje vrednosti firme, ali i na liberalnu politiku potraživanja, međutim uz adekvatan pristup portfolio menadžment može povećati vrednost firme. Napori da se sprovedu načini za upravljanje tim rizicima treba, takođe, preduzimati, a među njima, posebna pažnja posvećena je prilagođavanju pretpostavci iz teorije portfelja, kao i merenje potencijalnog uticaja na vrednost firme.
Reference
Brigham, E.F., Gapenski, L.C., Daves, P.R. (2004) Intermediate financial management. Mason, OH: Thomson South-Western
Errunza, R.V., Padmanabhan, P. (1998) On benefits of portfolio investments in emerging markets. Financial Analysts Journal, maj-jun
Fabozzi, F. (2003) Capital market: Institutions and instruments. New York: Prentice Hall
Luenberger, D.G. (2003) Teoriaof financial investment. New Jersey: Prentive Hall
Maness, T.S., Zietlow, J.T. (1998) Short-term financial management. Fort Worth: Dryden Press
Petrović, P.B. (2000) Menadžment rizicima na tržištu kapitala - upravljanje rizicima u uslovima globalizacije finansijskih tržišta. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Reilly, F.K., Brown, K.C. (2001) Analysis of financial capital. Englewood Cliffs: Prentice Hall
Scherr, F.C. (1989) Modern working capital management: Text and cases. Englewood Cliffs: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka