Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:48
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:46

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 9, br. 2, str. 49-61
Uticaj kulture kao marketinškog faktora na ponašanje potrošača
Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć, Leposavić

e-adresaticoivadj@gmail.com, brankapec@gmail.com
Ključne reči: potrošačka kultura; kulturna norma; međunarodnakultura; verbalna i neverbalna komunikacija; dimenzije kulture; kulture u razvoju
Sažetak
Društveni faktor koji ima najširi uticaj na ponašanje potrošača je kultura. Cilj ovog rada je da kroz elemente i dimenzije kulture objasnimo navike, običaje i sklonosti ljudi u potrošnji. S obzirom na prostranu i prožimajuću prirodu kulture, njena studija zahteva detaljno ispitivanje karkatera celokupnog društva, obuhvatajući elemente kao što su jezik, zakoni, običaji, religija, umetnost, tehnologija, poslovni partneri, proizvodi i drugi elemnti koji društvu daju prepoznatljiv ukus. Razumevanje sličnosti i razlika među potrošačima je veoma važno za multinacionalnog ponuđača. Ukoliko je veća sličnost među potrošačima oni će se služiti sličnim strategijama ali ukoliko su verovanja i običaji različiti, tada se za svaku zemlju koristi individualna marketinška strategija. U međunarodnom marketingu može doći do greške ukoliko se promotivna poruka neke kompanije predstavi na jeziku koji nije razumljiv potrošačima u datoj zemlji i koja označava nešto sasvim suprotno i neprihvatljivo od strane potrošača. Razlike u kulturnim vrednostima mogu da se opišu različitim dimenzijamaindividualizam, muževnost, distanca moći, izbegavanje neizvesnosti i dugoročna orijentacija. Tržišni segmenti u zemljama u razvoju nude velike mogućnosti, ali stvaranje vrednosti u tim segmentima znači da nijanse u kulturi moraju da budu shvaćene.
Reference
*** (2010) Ekonomski rečnik. Beograd: Ekonomski fakultet
Babin, B.J., Harris, E. (2012) Ponašanje potrošača. Status Beograd: Data
Gidens, E. (2005) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet
Jobber, D., Fahy, J. (2006) Osnovi marketinga. Beograd: Data Status
Kotler, P., Lane, K.K. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data Status
Maričić, B.R. (2005) Ponašanje potrošača. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Rakita, B. (2005) Međunarodni marketing. Beograd: Ekonomski fakultet
Schiffman, L.G., Kanuk, L.L. (2004) Ponašanje potrošača. Zagreb: Mate
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ekonsig1402049D
objavljen u SCIndeksu: 19.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka