Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2011, br. 133, str. 123-148
Hermeneutika potrošačkog društva
Hrvatski Crveni križ, Zagreb, Hrvatska
Ključne reči: potrošačka kultura; potrošačko društvo; razumijevanje; identitet u modernom društvu; hermeneutika i fenomenologija
Sažetak
Autor u radu analizira aspekte globalizacije, kulture, potrošnje, medija i identiteta modernog potrošačkog društva. Vrijednosti društva, koja nam se nameću iz njegovog potrošačkog i tržišnog određenja, definiraju društvo kao dominantno potrošačku kulturu. Potrošnja se definira kao glavno mjesto realizacije i stvaranja identiteta modernog čovjeka današnjice. Temeljni problem koji se javlja je nerazumijevanje globalnih aspekata društva u kojem živimo. Gadamerovo shvaćanje hermeneutike kao praktične filozofije i Heideggerovo određenje fenomenologije iz njegovih ranijih radova, mogu nam pomoći kako bi mi razumjeli temeljne odrednice modernog društva.
Reference
Badiou, A. (2001) Manifest za filozofiju. Zagreb: Jesenski i Turk
Bauman, Z. (2009) Fluidni život. Novi Sad: Mediterran publishing
Castells, M. (2003) Internet galaksija - razmišljanja o Internetu, poslovanju i društvu. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
Castells, M. (2000) Informacijsko doba - ekonomija, društvo i kultura - uspon umreženog društva. Zagreb: Golden marketing
Castells, M. (2002) Informacijsko doba - ekonomija, društvo i kultura - uspon umreženog društva. Zagreb: Golden marketing
Dorotić, M. (2005) Promjena strateškog fokusa u marketingu - razvoj relationship marketing paradigme. Tržište, str. 7-24
Eco, U. (1996) Od Interneta do Gutenberga. http://boo.mi2.hr/~ognjen/tekst/eco96.html, 09. 03. 2007
Gadamer, H.G. (1978) Hermeneutika kao praktična filozofija. u: Čemu još filozofija, Zagreb: CKD SSOH, str. 193-212
Gadamer, H.G. (2002) Čitanka. Zagreb: Matica Hrvatska
Gadamer, H. (1978) Istina i metoda. Sarajevo: Veselin Masleša
Gilson, É. (2010) Bitak i bit. Zagreb: Demetra
Gronden, Ž. (2010) Uvod u filozofsku hermeneutiku. Novi Sad: Akademska knjiga
Heidegger, M. (1985) Bitak i vrijeme. Zagreb: Naprijed
Heidegger, M. (2006) Temeljni problemi fenomenologije. Zagreb: Demetra
Heidegger, M. (1999) Kraj filozofije i zadaća mišljenja. Zagreb: Naprijed
Heidegger, M. (2004) Fenomenologija religioznog života. Zagreb: Demetra
Jurić, H. (2000) Filozofijska hermeneutika i praktična filozofija Hans-Georga Gadamera. Filozofska istraživanja, Zagreb, 79, vol. 20, sv. 4
Kaluđerović, Ž. (2009) Poimanje globalizacije. Filozofska istraživanja, Zagreb, 113, vol. 29, sv. 1
Kastels, M. (2003) Informacijsko doba: ekonomija, društvo, kultura, sv.3: Kraj tisućljeća. Zagreb: Golden Marketing
Kukoč, M. (2009) Filozofija i globalizacija - uz temu. Filozofska istraživanja, Zagreb, 113, vol. 29, sv. 1
Lipovetsky, G. (2008) Paradoksalna sreća - ogled o hiperpotrošačkom društvu. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Pažanin, A. (2010) Gadamerovo razumijevanje mnogolikosti iskustva bitnih načina života. Filozofska istraživanja, Zagreb, 119, vol. 30, sv. 3
Savić, M. (2009) M. Hajdeger - metafizički karakter naučno-tehničke civilizacije. Filozofija i društvo, vol. 20, br. 1, str. 107-140
Taylor, C. (2008) Izvori sopstva - stvaranje modernog identiteta. Novi Sad: Akademska knjiga
Vattimo, G. (2008) Transparentno društvo. Zagreb: Algoritam
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/kultura1133123M
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka