Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 47, br. 3, str. 414-422
Preventivne mere policije prema povratnicima iz oblasti organizovanog kriminaliteta
Policijska akademija, Beograd
Ključne reči: policija; preventivne mere; pojačani policijski nadzor; policijska upozorenja; povratnici; organizovani kriminalitet
Sažetak
U radu su sagledane opšte mere prevencije koje policija preduzima prema povratnicima iz oblasti organizovanog kriminaliteta, kao i njihova kriminalnopolitička opravdanost. Autori su u drugom delu rada razmotrili pojedine mere prevencije policije na polju organizovanog kriminaliteta u odnosu na povratnike, sa posebnim osvrtom na pojačani policijski nadzor i davanje upozorenja.
Reference
Jovanović, L.S., Jovašević, D. (2003) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Policijska akademija
Krivokapić, V.V. (2002) Prevencija kriminaliteta. Beograd: Policijska akademija
Krivokapić, V. (2003) Preventivna kriminalistika - od ideje do realizacije. Bezbednost, Beograd, vol. 45, br. 3, str. 340-352
Krivokapić, V.V. (1981) Organi unutrašnjih poslova u sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Krivokapić, V.V. (1998) Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta. u: Prevencija kriminaliteta, zbornik, Beograd: Defektološki fakultet - Katedra za prevenciju i resocijalizaciju
Milošević, N., Milojević, S. (2001) Osnovi metodologije bezbednosnih nauka. Beograd: Policijska akademija
Milutinović, M. (1984) Kriminalna politika. Beograd: Savremena administracija
Milutinović, M.M. (1981) Kriminologija. Beograd: Savremena administracija
Simonović, B.R. (2001) Uloga policije u prevenciji kriminala na nivou lokalne zajednice. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 39, br. 1, str. 75-101
Stajić, L.S., Gilanović, Č. (2002) Mesto i uloga policije u prevenciji kriminala - stanje, mogućnosti i perspektive - zbornik radova sa međunarodnog naučno-stručnog savetovanja. Beograd: Policijska akademija
Škulić, M.Z. (2003) Organizovani kriminalitet - pojam i krivičnoprocesni aspekti. Beograd: Dosije
Šlegel, K. (2003) Transnacionalni kriminal. Beograd: Policijska akademija
Tatarac, S., Makra, A. (1971) Služba unutrašnjih poslova i prevencija kriminaliteta. Beograd: Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove
Zon, V. (2003) Prevencija kriminala u Evropskoj perspektivi. Beograd: Policijska akademija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 14.04.2008.

Povezani članci