Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
1995, vol. 37, br. 3, str. 343-367
Odnosi autoriteta u porodicama povratnika sa rada u inostranstvu
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: autoritet; porodica; migracija; povratnici; radnici na privremenom radu u inostranstvu
Sažetak
Rad analizira promene u odnosima autoriteta u dvema grupama porodica radnika koji su se vratili s rada u inostranstvu: porodica u kojima su oba supružnika radila u inostranstvu i porodica u kojima je samo muž radio u inostranstvu. Položaj povratnika omogućava posmatranje promena u tri uzastopna perioda (pre odlaska na rad u inostranstvo, tokom boravka u inostranstvu i posle povratka), i na tri nivoa porodičnih odnosa (odnosi među supružnicima, odnosi između supružnika i dece, odnosi između supružnika i njihovih roditelja). Porodični odnosi posmatrani su kroz prizmu bračnih odnosa. Budući da bračni autoritet dolazi do izražaja u oblastima koje uključuju odlučivanje, analizirane su sledeće oblasti: a) raspolaganje ukupnim prihodom, b) podizanje i vaspitanje dece, c) slobodno vreme. Istraživanje je zasnovano na pretpostavci da je preobražaj odnosa u porodicama povratnika prouzrokovan promenom položaja supruge; stoga su podaci prikupljeni intervjuisanjem supruga, bez obzira na to da li su one same, ili samo njihovi muževi, radili u inostranstvu. Zbog brzine i obima promena, mnogo veća pažnja je posvećena bračnim parovima koji su živeli u domaćinstvima sastavljenim od više porodica. Istraživanje je pokazalo da je ženin rad u inostranstvu uticao na demokratizaciju međusupružničkih odnosa, kao i porodičnih odnosa uopšte. Istraživanje je takođe ukazalo na specifičan odnos između spoljnih i unutrašnjih (međurepubličkih) migracija na tlu bivše SFRJ. Rad u inostranstvu omogućio je migracije iz nerazvijenih u razvijene republike.
Reference
Blagojević-Šijaković, M.M. (1991) Žene izvan kruga - profesija i porodica. Beograd: Institut za sociološka istraživanja
Burić, O. (1973) Novi tip nepotpune porodice - porodica čiji su hranioci otišli na rad u inostranstvo. Sociologija, br. 2
Cerovac, M. (1973) Neka evropska iskustva u vraćanju radnika sa rada u inostranstvu. Socijalna politika, br. 3
Erlich-Stein, V. (1971) Jugoslavenska porodica u transformaciji - studija u tri stotine sela. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
Mežnarić, S. (1977) Za politiku emigracije i vraćanja. Pitanja, Zagreb, br. 6-7
Papić, Ž. (1993) Novija feministička kritika patrijarhata: Relativizacija univerzalizma. Sociologija, vol. 35, br. 1, str. 107-122
Petrović, R., Blagojević, M. (1989) Seobe Srba i Crnogoraca sa Kosova i iz Metohije - rezultati ankete sprovedene 1985-1986. godine. u: Macura Miloš [ur.] Demografski zbornik, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje društvenih nauka, knj. 2
Poljakov, M.R. (1983) Kać kroz vekove. Novi Sad
Šušnjić, Đ.J. (1984) Ribari ljudskih duša - ideja manipulacije i manipulacije idejama. Beograd, itd: Mladost
Theodorson, G., Theodorson, A. (1969) Modern dictionary of sociology
Widgren, J. (1979) Kružni tok migracija. Rasprave o migracijama, Zagreb, br. 53
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Sociologija (1994)
Rad i pol: problem feminizacije radne snage
Milošević Božo V.

Sociologija (1996)
Materinstvo u Srbiji - paradoks samo/žrtvovanja
Blagojević-Šijaković Marina M.

Anali Pravnog fak Beograd (1991)
Jedan pokušaj pravne operacionalizacije ideje da se urazumi pravo
Hasanbegović Jasminka G.

prikaži sve [29]