Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 10 od 138  
Back povratak na rezultate
Vindicae contra tyrannos - apologija države kao medijuma društvene integracije
Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

e-adresambrdar14@gmail.com
Sažetak
U ovom radu autor izlaže apologiju države kao medijuma društvene integracije. Prvi deo posvećen je izvorima negativnog stava prema državi u modernoj političkoj teoriji i modernim ideologijama liberalizma, konzervativizma i marksizma. Zaključak tih razmatranja jeste teza o odumiranju države u aktuelnim teorijama globalizacije. U drugom delu rada dokazuju se jednostranosti modernih ideologija i njihovih programa društvene sinteze, radi odgovora na pitanje njihovog prevladavanja. Pošto su neophodni principi za ostvarenje tog cilja podeljeni među konfrontiranim ideologijama (sloboda-liberalizam, jednakost-marksizam, zajednica-konzervativizam), celovit program sinteze moguć je jedino napuštanjem favorizovanja jedne ideologije na račun ostalih. U završnici rada daje se objašnjenje vodeće uloge inteligencije u tranzicionim društvima, i evidentiraju se njeni nedostaci usled obrazovanja u okviru moderne političke teorije koja nas, negativnim stavom prema državi, ne osposobljava valjano za politiku. Napuštanje tog negativnog stava neophodno je da bismo državu shvatili kao nosioca opšteg dobra i garanta slobode.
Reference
Augustine, St. (1984) City of God. Harmondsworth: Penguin
Brdar, M. (2002) Philosophy in Duchamp's pissoir: A postmodernist outline of 20th century philosophy. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, [In Serbian]
Brdar, M. (2003) The humanistic intellectual type: Formation, historical role and limitations. u: Trkulja J. [ur.] Intelektualci u tranziciji, Kikinda, 29-54, [In Serbian]
Brdar, M. (2006) A futile call: The sociology of knowledge between ideology and self-reflection: The case of Karl Manhajm and the Enlightenment. Novi Sad: Stylos, In Serbian
Brdar, M.M. (2001) Institutionalization of human rights: Crumbling of sovereignty and globalization. Filozofski godišnjak, Beograd, str. 203-225
Brdar, M.M. (2002) Globalization and sovereignty decline: Regionalization problem in Serbia within the actual geopolitical context. Sociološki pregled, vol. 36, br. 1-2, str. 57-80
Erlanger, Ph. (1960) St. Bartholomew's Night: The Massacre of St. Bartholomew. London: Patrick O'brian
Gierke, O. (1958) Political Theories of the Middle Ages. Boston: Beacon Press
Habermas, J. (1988) Modernist philosophical discourse. Zagreb: Globus, [In Croatian]
Hegel (1974) Encyclopedia of philosophical sciences. Sarajevo: Veselin Masleša, [In Bosnian]
Post, G. (1964) Studies in Medieval Legal Thought: Public Law and the State 1100-1322. Princeton, NJ: Princeton University Press
Schiller, F. (1910) Über die ästetische Erziehung des Menschen. u: Kühnemann E. [ur.] Schillers philosophische Schriften und Gedichte (Auswahl), Leipzig: Felix Meiner, 159-271
Skinner, Q. (1979) The foundations of modern political thought: The Age of Reformation. Cambridge: Cambridge University Press (CUP), vol. 2
Soman, A., Koenigsberger, H.G., eds. (1974) The Massacre of St. Bartholomew: Reappraisals and Documents. The Hague, Netherlands: Springer
Wolin, S.S. (1961) Politics and vision: Continuity and innovation in Western political thought. London: George Allen & Unwin
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/napredak1-29662
primljen: 01.12.2020.
prihvaćen: 07.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka