Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 67  
Back povratak na rezultate
2020, br. 1, str. 77-98
Odabrani kriminološki aspekti prevarne trgovine kroz lažne menadžere
aAcademy of the Police Force, Bratislava, Slovakia
bBureau of the Criminal Police of the Presidium of the Police Force, Bratislava, Slovakia

e-adresamichaela.jurisova@akademiapz.sk, miroslav.comorek@minv.sk, elena.nikolajova@akademiapz.sk
Ključne reči: prevara; prevara izvršnog direktora; pranje novca; neobično poslovanje; Kancelarija kriminalne policije Prezidijuma policijskih snaga; Finansijsko obaveštajna jedinica Nacionalne kriminalne agencije Prezidijuma policijskih snaga; Slovačka Republika
Sažetak
Cilj ovog članka je da ukaže na takozvanu prevaru izvršnog direktora (od engleskog izvršnog direktora - zločini prevara učinjeni na osnovu uputstava takozvanog "lažnog menadžera"), kao relativno Nov i ozbiljan oblik krivičnog dela. Analiza izveštaja o neobičnim poslovnim operacijama pokazala je da su najčešći slučajevi pranja novca i njihove povezanosti sa prediktivnim kriminalom u 2018. godini uključivali (između ostalog) i prevaru izvršnog direktora, što je jedan od razloga za obraćanje pažnje na ovu temu. Krivično delo o kome se govori posmatra se iz perspektive kriminologije. Teorijski deo rada ukazuje na krivičnopravnu dimenziju, fenomenološku dimenziju, učinioce i njihov način rada, predmete takve prevare, ali i moguću prevenciju. Teorijski deo rada dopunjen je ukazivanjem na stvarne slučajeve iz prakse u obliku izveštaja o slučajevima. Za rezimiranje informacija korišćeni su nalazi finansijske obaveštajne jedinice i kancelarije kriminalističke policije, kao i stručna literatura i pravni dokumenti. Sa metodološkog stanovišta, kao prioritet su korišćeni: analiza dokumenata i studija slučaja.
Reference
*** (2005) Trestný zákon. Law for public available in Slovak only under the title: Zakony pre ludi.sk., [online], [cit. 2019-06-14], Available at: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300
*** (2008) Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Law for public available in Slovak only under the title: Zakony pre ludi.sk., [online], [cit. 2019-06-14], Available at: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-297
*** Annual report of the financial intelligence unit for 2018. Available in Slovak only
*** Report on the Development of Crime of CEO fraud in the Slovak Republic for 2018. Available in Slovak only
*** Report on the development of criminal activity of the CEO of fraud in the territory of the Slovak Republic in 2019
Čentéš, J., et al. (2016) Penal code: Extended commentary. available in Slovak only under the title: Trestný zákon -Veľký komentár, 3. aktualizované vydanie. Žilina: Eurokódex, s. r. o., 2016. 959 s. ISBN 978-80-8155-066-9
Stieranka, J., et al. (2018) Laundering of the proceeds of crime and terrorism financing, legal and institutional framework of protection in the Slovak Republic. Available in Slovak only under the title: Legalizácia príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu, právna a inštitucionálna ochrana v Slovenskej republike. Bratislava: Wolters Kluwer SR, s. r
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/fb_godisnjak0-29663
objavljen u SCIndeksu: 08.10.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka