Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 67  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 8, br. 2, str. 137-157
Krivično delo pranja novca u savremenom uporednom zakonodavstvu
Visoka škola za kriminalistiku i bezbednost, Niš

e-adresavukanslavkovic@yahoo.com
Ključne reči: pranje novca; Bečka konvencija; prihodi stečeni krivičnim delom; legalizacija; Konvencija o pranju novca
Sažetak
Pranje novca je krivično delo međunarodnog karaktera koje priznaje većina zakonodavstava i pravnih teoretičara u čitavom svetu. To je priliv prihoda stečenih krivičnim delom, prividno legalnih, u cilju budućeg slobodnog korišćenja date imovine i sticanja novih dohodaka. Krivična dela pranja novca predviđena su međunarodnim sporazumima, među kojima najveći značaj ima Konvencija Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci i Konvencija Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma. Bečka konvencija je prvi, ali i najvažniji međunarodni ugovor posvećen pranju novca, jer se sve naredne konvencije zasnivaju na tom sporazumu. U članu 3 (1) države se pozivaju da inkriminišu tri oblika aktivnosti kada se vrše umišljajno. Primarna namera je bila da se kriminalizuje proces u kome neko prikriva postojanje, nedozvoljen izvor ili nazakonito korišćenje dohodaka, a zatim ih lažno prikaže kako bi prihodi izgledali legalno. Takođe, cilj se ogleda i u tome da se spreči povratak nezakonitog profita u kriminalnu delatnost, koji se koristi za razvoj te aktivnosti. U ovom radu autor razmatra jedan broj značajnih pitanja vezanih za krivična dela pranja novca. U datom kontekstu posebna pažnja posvećena je prikazu i analizi zakonskih tekstova Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Ruske Federacije.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.03.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka