Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 8 od 29  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 66, br. 3, str. 7-30
Obavezna vakcinacija dece - pravo pacijenata ili interes javnog zdravlja?
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresamaja@ius.bg.ac.rs
Sažetak
Poslednjih godina u Srbiji - ali i poslednjih decenija u mnogim drugim državama u svetu - traje intenzivna kampanja različitih društvenih (najčešće internet) grupa protiv obavezne vakcinacije dece. Izuzimajući pseudonaučnu studiju Endrjua Vejkfilda iz 1998. godine, koja je od tada više puta osporena u ozbiljnim naučnim istraživanjima, i nekoliko lekara u Srbiji koji su se na nju pozivali, celokupna stručna javnost, a posebno epidemiološka struka, žestoko su se suprotstavili opasnom trendu odustanka roditelja od obavezne vakcinacije dece. Cilj autora ovog teksta je da pokaže da pristanak na obaveznu vakcinaciju dece nije pitanje prava na autonomiju volje u medicini, koja podrazumeva slobodu svakog čoveka da odlučuje o sopstvenom životu i telu, već je pitanje javnog zdravlja, a to znači i javnog interesa, o kome bi trebalo da odlučuju kompetentni profesionalci.
Reference
Dimitrijević, V. (1989) Opšti (međunarodni) standardi ljudskih prava. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 5-6, (Supplement)
Draškić, M. (2013) Prava pacijenata u Srbiji - staro vino u novoj boci. u: Lilić S. [ur.] Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, knjiga 3
Folb, P.I., Bernatowska, E., Chen, R., Clemens, J., Dodoo, A.N.O., Ellenberg, S.S., Farrington, C., John, T., Lambert, P., MacDonald, N.E., Miller, E., Salisbury, D., Schmitt, Heinz-J., Siegrist, C. (2004) A Global Perspective on Vaccine Safety and Public Health: The Global Advisory Committee on Vaccine Safety. American Journal of Public Health, 94(11): 1926-1931
Ivović, N. (2004) Saglasnost za medicinsku intervenciju i odgovornost ljekara. Podgorica: Pravni fakultet
Karanikić-Mirić, M. (2017) Odgovornost proizvođača vakcine u praksi Evropskog suda pravde. Srpska politička misao, 4
Kraigher, A. (2001) Cepljenje - najučinkovitejša zaščita pred nalezljivimi boleznimi. ISIS: Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije, 11
Nenadić, B., Kartag-Odri, A., Manojlović-Andrić, K. (2008) Problematika pravnih praznina u ustavnoj jurisprudenciji - primer Republike Srbije # The problems of legal gaps in constitutional jurisprudence: The example of the Republic of Serbia. Pravni život, vol. 57, br. 14, str. 669-691
Odri, K.A. (2009) Mind the gap! On problems of legal gaps in jurisprudence. u: The Annual Conference, Central and East European Network of Jurisprudence, Maribor
Popović, D., Marinković, T., Radojević, M., ur. (2017) Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Beograd: Službeni glasnik
Radišić, J.D., Draškić, M.M., Vodinelić, V.V., Popović, M., Stambolović, V., Samardžić, M. (1999) Povelja o pravima pacijenata. Pravo - teorija i praksa, vol. 16, br. 12, str. 39-46
Sathyanarayana, R.T., Andrade, C. (2011) The MMR vaccine and autism: Sensation, refutation, retraction, and fraud. Indian Journal of Psychiatry, 53(2): 95
Sobol, D. Cijepljenje djece s medicinsko-pravnog aspekta. http://www.iusinfo. hr/Article/ , 9. novembar 2017
Stanković, O., Vodinelić, V.V. (2004) Uvod u građansko pravo. Beograd: Nomos
Šelih, A. (2000) Pravni vidiki obveznega cepljenja. u: Kržišnik Ciril, Gregorič Alojz [ur.] XI. srečanje pediatrov v Mariboru, Slovenska pediatrija - Pediatrična klinika, Ljubljana
Taylor, B., Miller, E., Farrington, C., Petropoulos, M., Favot-Mayaud, I., Li, J., Waight, P.A. (1999) Autism and measles, mumps, and rubella vaccine: no epidemiological evidence for a causal association. Lancet, 353(9169): 2026-2029
Tucak, T. Obvezno cijepljenje djece: Za i protiv. http://www.cijepljenje.info/wpcontent/uploads/2014/12/Ivana_Tucak_Obvezno_cijepljenje_djece_za_i_protiv.pdf, 28.avgust 2017
Wakefield, A., i dr. (1998) Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet, 351(9103)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1803007D
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka