Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 46, br. 2, str. 455-470
Prava poreskih obveznika u postupku razmene informacija
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: razmena informacija; prava obveznika; pravo na obaveštavanje; pravo na konsultacije; pravo na intervenciju; bankarska tajna
Sažetak
U radu autor razmatra osnovna prava poreskih obveznika u postupku razmene informacija. Reč je o izuzetno značajnom pitanju budući da se, radi potpunog i pravilnog utvrđivanja poreske obaveze, poreske vlasti sve više oslanjaju na uzajamnu pomoć u poreskim stvarima, pre svega na razmenu informacija. U postupku razmene informacija neophodno je da budu poštovana određena prava poreskih obveznika, pre svega pravo na privatnost i poverljivost dobijenih podataka. Samo mali broj zemalja obaveštava poreskog obveznika o postavljenom zahtevu i daje mu pravo na konsultacije tokom prikupljanja informacija i pravo na korišćenje pravnih sredstava. U radu autor objašnjava razloge za takvo postupanje i ukazuje na moguće načine usklađivanja suprotstavljenih interesa poreske administracije za što efikasnijim postupkom i interesa poreskih obveznika za što širim krugom ovih prava.
Reference
*** (1995) Directive on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. Official Journal, L 281/31
*** (2008) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Službeni glasnik RS, br. 97
*** (2002-2005) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Sl. glasnik RS, 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005
*** (2003) Directive 2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments. Official Journal, L 157 of 26 June
Anđelković, M. (2008) Fundamentalna prava poreskih obveznika i njihova zaštita u savremenim informaciono-tehnološkim uslovima. Strani pravni život, (3): 163-178
Arbutina, H., Lončarić-Horvat, O. (2007) Osnove međunarodnog poreznog prava. Zagreb
Baker, P. The application of Convention on human rights to tax matters in the United Kingdom. str. 8; http://www.taxbar.com/documents/App_European_Convention_Philip_Baker_QC.pdf, 24.3.2012
Branson, C. (2004) The International exchange of information on tax matters and rights of taxpayers. Australian Tax Review, Vol. 33, br. 2, str. 74; http://ccbransonqc.com.au/doc/33ATRev71.pdf, 21.2.2012
Cvjetković, C. (2011) Osnovni pravni instrumenti uzajamne pomoći u poreskim stvarima u Evropskoj uniji. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 45(1): 469-485
Dabetić, D. (2008) Republika Srbija i izbegavanje dvostrukog oporezivanja-[priručnik za primenu medjunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja]. Beograd: Računovodstvo
European Council (2004) Decision 2004/587/EC. Official Journal, L 257
European Council (2004) Directive 2004/66/EC. Official Journal, L 168
European Council (2006) Directive 2006/98/EC. Official Journal, L 363; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CONSLEG:2003L0048: 20070101:EN:PDF, 11.3.2012
Heidenbauer, S. The saving directive. u: Lang M., Pistone P., Schuch J., Staringer C. [ur.] Introduction to European tax law on direct taxation, Vienna, 210, str. 170
Hofmann, A. (2011) Austria new approach on banking secrecy law and tax treaty policy. Vienna, str. 1-5.; http://works.bepress.com/cgi/ viewcontent.cgi?article=1000&context=alexander_hofmann,13.5.2012
Keen, M., Ligthart, J.E. (2006) Information Sharing and International Taxation: A Primer. International Tax and Public Finance, 13(1): 81-110
Mccracken, S.K. (2002) A Canadian perspective on international tax administration issues in the 'exchange of information age'. Canadian Tax Journal, Vol. 50, br. 6; str. 1896-1897; http://www.acef.ca/ctfweb/Documents/PDF/2002ctj/2002ctj6_mccracken.pdf, 7.3.2012
Myslinski, U.G. (2009) Mutual assistance in tax affairs. u: EATLP Congress, Santiago de Compostela, 4-6 June, str. 18
OECD (2010) Model Tax Convention on Income and on Capital. Paris
Popović, D. (2010) Poresko pravo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns46-2578
objavljen u SCIndeksu: 25.12.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka