Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2008, br. 3, str. 163-178
Fundamentalna prava poreskih obveznika i njihova zaštita u savremenim informaciono-tehnološkim uslovima
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: funkcionisanje poreskih sistema; prava poreskih obveznika; savremeni tehnološki razvoj
Sažetak
Savremene države ne mogu očekivati funkcionisanje poreskih sistema, bez većih poteškoća, ukoliko je nivo dobrovoljnog ispunjavanja poreskih obaveza nizak. Upravo stoga, poreske vlasti posvećuju sve veću pažnju zaštiti fundamentalnih prava poreskih obveznika. Značaj ove zaštite raste u uslovima ubrzane informaciono-tehnološke povezanosti država. U radu se najpre postavlja opšti normativni okvir u kome se ostvaruju i štite prava poreskih obveznika. Ova prava se dalje sagledavaju u kontekstu osnovnih ljudskih prava i sloboda, kao njihov integralni deo. Autor ukazuje na postojanje realne opasnosti ugrožavanja fundamentalnih prava poreskih obveznika kako na nacionalnom planu tako sve više i u međunarodnoj poreskoj saradnji, obavezivanjem država da razmenjuju poreske informacije.Ubrzana digitalizacija savremenog društva postavlja pred države izazov obezbeđivanja adekvatne i efikasne zaštite pravnog položaja poreskih obveznika.
Reference
*** (1989) Explanatory report on the convention on mutual administrative assistance in tax matters. Strasbourg: Council of Europe
*** (2007) Improving access to bank information for tax purposes: The progress report. OECD, str. 8, 14-21
Anđelković, M. (2007) Reformisani poreski postupak u Srbiji - moguće zloupotrebe poreskih ovlašćenja. Pravni život, 11, str. 1024-1026
Barnard, J. (2003) Former tax havens prepared to lift bank secrecy. Bulletin for international fiscal documentation, IBFD, Vol 57, No. 1, str. 10
Oberson, X. (2003) The OECD model agreement on exchange of information: A shift to the applicant state. Bulletin for International Fiscal Documentation, Vol. 57, Number 1
Organization for Economic Cooperation and Development (1990) Taxpayer's Rights and Obligations: A Survey of the Legal Institutions in OECD Countries. Paris, str. 23
Popović, D. (2006) Poresko pravo - opšti deo. Beograd: Cekos in, str. 75-76
Slemrod, J. Taxation and Big brother: Information, personalization and privacy in 21st century tax policy. Fiscal Studies, vol. 27, no. 1, str. 2
Zagaris, B. (2001) Exchange of tax information policies at the millennium: Balancing enforcement with due process and international human rights. aug, www.freedomandprosperity.org/zagaris2.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka