Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 29, br. 1-3, str. 74-86
Analiza udela 'zdravih' tvrdnji u označavanju prehrambenih proizvoda kao oblik manipulacije pravima potrošača
Ključne reči: analiza udela; prava potrošača; 'zdrave' tvrdnje; manipulacija
Sažetak
U savremenom društvu, pojedinac svakodnevno kupuje odgovarajuću robu i usluge kako bi njihovom potrošnjom i upotrebom postigao određeni nivo zadovoljstva. Međutim, zadovoljstvo ne mora uvek i biti logična posledica izvršene nabavke, bilo zbog naknadno utvrđenog lošeg kvaliteta proizvoda, manje količine sadržaja od navedene, obmanjujuće reklame i tome slično. Da bi se prevazišli problemi ove vrste, neophodno je posebnu pažnju posvetiti konceptu zaštite potrošača, pravima i obavezama potrošača kao i zakonskom okviru. Kako bi pojedinac mogao doneti izbor, usled sveprisutnog rizika, trebao bi imati na raspolaganju potpunu, pravovremenu i nedvosmislenu informaciju o karakteristikama dobra za koje je zainteresovan. U radu je izvršena analiza primera organizovane neodgovornosti prema potrošaču kojem su posledično negirana njegova prava. Rezultati empirijskog istraživanja udela 'zdravih' tvrdnji na domaćem tržištu prehrambenih proizvoda, kao oblik manipulacije pravima potrošača, jasno su prezentovani preko odgovarajućih grafičkih prikaza. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od četiri supermarketa u Novom Sadu, među prehrambenim proizvodima koji spadaju u najzastupljenije namirnice u svakodnevnoj ishrani.
Reference
*** (2012) Evropska konvencija o ljudskim pravima. http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/70ED854D-0A0B-4D87-85951C79FE38CA2/0/SER_CONV.pdf
*** (2005) Zakon o oglašavanju Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 79
*** (2009) Zakon o zaštiti konkurencije. Sl. glasnik RS, br. 51
*** (2010) Zakon o zaštiti potrošača Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 73
*** (2005) Zakon o cenama. Sl. glasnik RS, br. 79
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2007) Nacionalni program zaštite potrošača za period od 2007. do 2012. godine. Sl. Glasnik RS, br 11
Domazet, S. (2011) Vezana trgovina kao oblik zloupotrebe dominantnog položaja u pravu konkurencije Evropske unije. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 83, br. 6, str. 354-366
Filipović, A., Bejatović, M., Raičević, V. (2008) Konkurencija - pojam, vrste i pravna zaštita. Pravo - teorija i praksa, vol. 25, br. 7-8, str. 51-61
Gidens, E. (1998) Posledice modernosti. Beograd: 'Filip Višnjić'
Green food claims (2004) An international survey of self-declared green claims on selected food products. Consumers International, 2011, Maj 05, Preuzeto sa: http://www.greenbiz.com/sites/default/files/document/CustomO16C45F53708.pdf
Loudon, D.L., della Bitta, A.J. (1993) Consumer behavior: Concepts and applications. New York: McGraw-Hill
Maričić, B.R. (2005) Ponašanje potrošača. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog Fakulteta
Newbold, P., Carlson, W.L., Thorne, B.M. (2003) Statistics for business and economics. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall
Pajvančić, M. (2008) Komentar Ustava Republike Srbije. Beograd: Konrad Adenauer Stiftung
Spasić, I. (1999) Pravo konkurencije rešenja jugoslovenskog pozitivnog prava. Pravo - teorija i praksa, vol. 16, br. 5-6, str. 21-29
Spasić, I. (2010) Evolucija prava konkurencije u Srbiji. Pravo - teorija i praksa, vol. 27, br. 9-10, str. 3-21
Stanivuković, M. (2011) Primena odredaba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju o zaštiti konkurencije pred domaćim sudovima. Revija za evropsko pravo, 13(1): 49-64
Taboroši, S., Jovanić, T. (2010) Ekonomsko pravo kao Pravo tržišta i sloboda konkurencije. Pravo i privreda, vol. 47, br. 7-9, str. 306-331
Turza, K. (1998) Luis Mamford - jedna kritika modernosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Varga, S. (2003) Pravo Evropske unije s osvrtom na pravo konkurencije. Pravo - teorija i praksa, vol. 20, br. 5-6, str. 74-87
Varga, S. (2005) Nastanak i razvoj nacionalnog antimonopolskog prava. Pravo - teorija i praksa, vol. 22, br. 4, str. 3-12
Zdravković, M. (2010) Evolucija prava konkurencije u Srbiji. Pravo - teorija i praksa, 27(11-12): 3-16
Žižić, M., Lovrić, M., Pavličić, D. (1999) Metodi statističke analize. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka