Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 61  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 3, str. 907-928
Relikti prvobitnog poimanja pravičnosti, pravde i prava u prvim državama Starog veka - jedan pravno-antropološki pogled
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresastanimirovic.vojislav@yahoo.com
Ključne reči: arhaična društva; pravičnost; pravda; pravo; klinopisni zakonici
Sažetak
Sva arhaična društva počivala su na jednakosti i solidarnosti. Sva ona izgradila su mehanizme kojima su regulisali ponašanje unutar društva, jer je to bio uslov opstanka. U takvim društvima postojala je arhaična pravičnost, koja se manifestovala kroz egalitarnost, solidarnost, ali i statičnost i konzervativnost, a počivala je na običajima koji su važili za sve bez izuzetka. Sa raslojavanjem arhaičnih društava, njihovim širenjem i povezivanjem sa drugim zajednicama nestaje prvobitne kohezije i sigurnosti i polako nestaje i ona prvobitna, arhaična pravičnost i ustupa mesto pojmu pravde kao vapaju za izgubljenom pravičnošću i jednakošću. Ravnoteža koja je do tada krasila arhaična društva i bila idealno stanje zajednice nepopravljivo je narušena. Pismo i nastanak prvih država dovešće i do prvih zakonika čovečanstva. Prve država i njihovi vladari našli su se između starog i novog. Povlašćeni slojevi diktirali su novo pravo, sputavajući običaje, prisvajajući privilegije za sebe koje je pravo verifikovalo, dok su siromašniji slojevi društva čeznuli za prohujalim vremenima. Sve su to drevni zakonodavci vladari, makar instinktivno, osećali, tražeći neku zlatnu sredinu koja je garantovala red i mir u državi. U Egiptu, boginja Ma'at, merenje duša i Knjiga mrtvih odblesak su arhaičnog društva i drevnih shvatanja, koja su se, uostalom, najduže i zadržala upravo tu. I tvorci klinopisnih zakonika našli su puteve i strategije da se iskažu kao vladari koji vode računa o svim svojim podanicima. Odredbe tih zakonika više nego o ma čemu drugom svedoče o tome. Bilo da govore o sopstvenim zaslugama, bilo da iskazuju brigu o ranjivim slojevima društva, bilo da bogatima uskraćuju određene privilegije zarad opšteg dobra, bilo da se okreću tradiciji, bilo da šuruju sa bogovima ili određuju mere i naknade, oni se pre svega trude da budu uzorni vladari svim svojim podanicima, u prvi plan stavljajući vladavinu prava.
Reference
*** (1980) Herodotova Istorija. Novi Sad, (prevod M. Arsenić)
Aristotel (2017) Retorika. Beograd, (prevod M. Višić)
Aristotel (1980) Nikomahova etika. Beograd, (prevod R. Šalabalić)
Avramović, S. D., Jovanov, D. I. (2020) Relativizacija pravde kroz retoriku - Platonov dijalog 'Gorgija' kao paradigma. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, vol. 54, br. 1, str. 245-265
Avramović, S. (2014) Gnome dikaiotate - pravo, pravda i pravičnost u atinskoj sudnici. u: Hasanbegović J. [ur.] Pravo i pravda - 2013, Beograd
Avramović, S. (2020) Rano grčko pravo i Gortinski zakonik. Beograd
Childe, G. (1964) What happened in history. Harmondsworth
Hoebel, E. A. (1965) The nature of culture. u: Shapiro H.L. [ur.] Man, culture and society, New York
Hoebel, E.A. (1954) The law of primitive man. Cambridge
John, S. (2001) Ancient laws and modern problems. Bristol-Portland
Klastr, P. (2004) Arheologija nasilja. Novi Sad, (prevod K. Koprivšek)
Malinovski, B. (1971) Magija, nauka i religija. Beograd, (prevod s engleskog A. Todorović)
Mandelbaum, G. D. (1965) Social groupings. u: Shapiro H.L. [ur.] Man, culture and society, New York
May, L. (2019) Ancient legal thought. Cambridge, I - II
Robert, R. (1965) How human society operates. u: Shapiro L.H. [ur.] Man, culture and society, New York
Sič, M.I. (2015) Tumačenje prava u skladu sa pravičnošću u rimskom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, vol. 49, br. 2, str. 617-633
Stanimirović, V. (2020) Osvrt na pojedine članove klinopisnih zakonika kroz prizmu drevnih običaja i verovanja. u: Identitetski preobražaj Srbije - prilozi projektu 2019 - kolektivna monografija, Beograd
Stanimirović, V. (2016) Hrestomatija za Uporednu pravnu tradiciju. Beograd
Théodoridès, A. (1971) The concept of law in ancient Egypt. London
Volis, B.E.A. (1989) Egipatska knjiga mrtvih. Beograd, (prevod s engleskog B. Stanić, D. Jović)
Westbrook, R. (1995) Social justice in the ancient Near East. u: Irani K.D; Silver M. [ur.] Social justice in the ancient world, Westport
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-28459
primljen: 23.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.03.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka