Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 27  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 59, br. 1, str. 1-18
Radnopravne implikacije IV industrijske revolucije i digitalizacije rada - izazovi normiranja i perspektive razvoja
Institut društvenih nauka, Beograd

e-adresasanjazlatanovic1@gmail.com
Projekat:
Rad je napisan u okviru programa istraživanja Instituta društvenih nauka za 2021. godinu koji podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

Ključne reči: IV industrijska revolucija; Digitalizacija rada; Internet stvari tehnologija; Platformski rad; Pravni okvir
Sažetak
IV industrijska revolucija i digitalizacija proizvodnje i rada imaju pozitivan uticaj na ekonomsko-socijalni razvoj. Međutim, sagledavanje i analiza izazova prilagođavanja postojećeg međunarodnopravnog okvira u smislu smernica za redefinisanje nacionalnih politika i odgovora na promene u oblasti rada neophodni su u kontekstu osiguranja dostojanstvenih uslova rada i zaštite osnovnih prava zaposlenih i kandidata za zaposlenje. Primenom normativnog, uporedno-pravnog i aksiološkog metoda, cilj rada je da se identifikuju osnovna pravna pitanja od značaja za status radnika u uslovima promena izazvanih IV industrijskom revolucijom, te da se nakon utvrđivanja teorijsko-konceptualnog okvira "platformskog rada" ukaže na prednosti i nedostatke upotrebe internet tehnologije u oblasti rada i na moguće načine otklanjanja nedostataka. Poseban fokus je na sagledavanju značaja "internet stvari tehnologije" u oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Koncept orijentisan na čoveka-radnika u smislu holističkog i integrativnog pristupa predmetu istraživanja treba da rezultira utvrđivanjem osnovnih pravnih pretpostavki regulatornog i normativnog okvira novih formi rada.
Reference
de Oliveira, F.M. (2019) The applicability of the Internet of Things (IoT) between fundamental rights to health and to privacy. Revista de Investigações Constitucionais, Vol. 6, Nr. 2
Fabiano, N. (2017) Internet of Things and the legal issues related to the data protection law according to the new European general data protection regulation. Athens Journal of Law, Nr. 3
Gomez-Carmona, O., Casado-Mansilla, D., Garcia-Zubia, J. (2018) Health promotion in office environments: A worker-centric approach driven by the Internet of Things. Intelligent Environments, Nr. 1
Ichino, P. (2018) A new labour law for platform workers and umbrella companies. Work organisation, labour & globalisation, Nr. 2
Janković, S. (2019) Pravni režim ugovora o drumskom prevozu putnika zaključenog putem internet platforme. Pravo i privreda, vol. 57, br. 7-9, str. 387-406
Jeehee, M., Yangwoo, K., Sujin, L., Tae-Won, J., Inah, K., Jaechul, S. (2019) The fourth industrial revolution and its impact on occupational health and safety, worker's compensation and labor conditions. Safety and Health at Work, Nr. 10
Karthick, G.S., Pankajavalli, P.B. (2020) A review on human healthcare Internet of Things: A technical perspective. SN Computer Science, Vol. 1, Nr. 4
Kovačević, L. (2016) Valjani razlozi za otkaz ugovora o radu. Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Leso, V., Fontana, L., Lavicoli, I. (2018) The occupational health and safety dimension of Industry 4.0. La Medicina de Lavoro, Nr. 5
Lubarda, B. (2012) Radno pravo - rasprava o dostojanstvu na radu i socijalnom dijalogu. Beograd: Pravni fakultet
Mittelstadt, B. (2017) Ethics of the health-related internet of things: A narrative review. Ethics and Information Technology, Vol. 19, Nr. 3
Spyros, T.G. (2018) Ethics and law in the Internet of Things world. Smart Cities, Nr. 1
Stojković-Zlatanović, S. (2020) Koncept zelenog rada, politika pravedne tranzicije i održivi ekonomsko-socijalni razvoj - mogući odgovor radnog prava na klimatske promene. u: Jovanović, Predrag; Stojković-Zlatanović, Sanja [ur.] Izazovi održivog razvoja u Srbiji i Evropskoj uniji, Beograd
Woodcock, J., Graham, M. (2020) The gig economy: A critical introduction. Cambridge, 1 st edition
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2101001S
primljen: 03.03.2021.
prihvaćen: 15.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka