Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 6 od 27  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 4, str. 197-208
Pravni okvir održavanja bezbednosti u zatvorima u Srbiji i praktični izazovi
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Ključne reči: bezbednost; zatvor; pravni okvir; praktični izazovi
Sažetak
Predmet ovog rada predstavlja analiza pravnog okvira za održavanje bezbednosti u zatvorima u Srbiji. U radu se analiziraju različiti bezbednosni aspekti u zatvorima, ukazuju na praktične izazove sa kojima se suočavaju kazneno-popravni zavodi u Srbiji i sagledavaju pravni okvir koji regulišu pitanje bezbednosti u zatvorima u Srbiji. Potreba za istraživanjem ove teme nalazi se u činjenici po kojoj od adekvatnog stanja bezbednosti u zatvorima u velikoj meri zavisi i olakšano funkcionisanje kazneno-popravnih zavoda. Olakšanim i pravilnim funkcionisanjem kazneno-popravnih zavoda stvaraju se uslovi za vaspitni rad, resocijalizaciju, vaspitanje i prevaspitanje, a u krajnjoj liniji i potpunije ostvarivanje svrhe krivičnih sankcija.
Reference
*** (2014) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, broj 55
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, broj 85/05, 88/05 -ispr., 107/05 -ispr., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 i 94/16
*** (2015) Pravilnik o upućivanju osuđenih, prekršajno kažnjenih i pritvorenih lica u zavode za izvršenje krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, broj 31
Anđelković, B. (2015) Hegemoni maskulinitet u muškim zatvorima u Srbiji. Anthropology Magazine, 15(1). str. 49-70
Bošković, M., Radoman, M. (2002) Penologija. Novi Sad: Pravni fakultet-Centar za izdavačku delatnost
Campbell, M.A., French, S., Gendreau, P. (2009) The prediction of violence in adult offenders: A meta-analytic comparison of instruments and methods of assessment. Criminal Justice and Behavior, 36(6): 567-590
Cunningham, M.D., Sorensen, J.R., Reidy, T.J. (2005) An Actuarial Model for Assessment of Prison Violence Risk Among Maximum Security Inmates. Assessment, 12(1): 40-49
Đurin, S. (2011) Panopticon in Lepoglava: Space, power, identity. u: Mjesto, nemjesto: Interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku
Fairweather, L., McConville, S. (2013) Prison Architecture. Routledge
Gaes, G.G., Wallace, S., Gilman, E., Klein-Saffran, J., Suppa, S. (2002) The Influence of Prison Gang Affiliation on Violence and Other Prison Misconduct. Prison Journal, 82(3): 359-385
Hummer, D.C. (2008) The culture of prison violence. Allyn & Bacon
Kingham, M., Gordon, H. (2004) Aspects of morbid jealousy. Advances in Psychiatric Treatment, 10(3): 207-215
Kovačević-Lepojević, M., Žunić-Pavlović, V. (2012) Primena video-nadzora u kontroli kriminala. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 11, br. 2, str. 325-345
Macanović, N., Kuprešanin, J. (2016) Položaj zavisnika u neformalnom sistemu penalnih ustanova u Republici Srpskoj. Kriminalističke teme, 16(1-2); 33-42
Pavlović, Z., Radenović, Z., Petković, N. (2016) Execution of the punishment of imprisonment and some security concerns. Vojno delo, vol. 68, br. 7, str. 103-113
Radoman, M. (2001) Savremena rešenja izvršenja kratkotrajnih kazni zatvora. Novi Sad: Pravni fakultet, Doktorska disertacija
Sykes, G. (1958) The society of captives: A study of a maximum security prison. Princeton: Princeton University Press
Wortley, R. (2004) Situational prison control: Crime prevention in correctional institutions. Cambridge: Cambridge University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1904197D
objavljen u SCIndeksu: 16.11.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka