Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 7 od 27  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 61, br. 3, str. 179-199
Pregled istražnih radnji kao aktivnosti prikupljanja dokza u krivičnoprocesnom pravu Republike Srbije
aUniverzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Beograd
bUniverzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
Sažetak
Cilj ovog članka je upoznavanje čitaoca sa procesom pretresa u krivičnom postupku Republike Srbije. Navedena radnja se prikazuje kroz dva dela, pravno regulisanje pretresa i taktička pravila ponašanja službenih lica koja vrše pretres. U oba dela dati su primeri iz sudske prakse za detaljniji opis pomenute aktivnosti prikupljanja dokaza.
Reference
Bergsmo, M., Wiley, W. (2008) Human Rights Professionals and the Criminal Investigation and Prosecution of Core International Crimes: Manual on Human Rights Monitoring an Introduction for Human Rights Field Officers. University of Oslo, 13-15
Bradford, B., Loader, I. (2015) Police, Crime and Order: The Case of Stop and Search. Oxford Legal Studies, Research Paper No. 44/2015. 29
Brkić, S. (2011) Upotreba nezakonitih dokaza u krivičnom postupku Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 1, str. 183-214
Court of Appeal in Kragujevac (2017) Case: Kž1. 722/17
Court of Appeal in Belgrade (2010) Case: Kž.4295/10
Court of Appeal in Belgrade (2013) Case: Kž. 4022/13
Court of Appeal in Kragujevac (2016) Case: Kž1.392/16
Crofts, T., Panther, N. (2010) Changes to police stop and search laws in Western Australia. Western Australian Jurist, 1: 57-67
Farmer, J. (2001) The criminal law digest. New Jersey: Department of law and public safety, 636
Grubač, M. (2011) Nove ustanove i nova rešenja Zakonika o krivičnom postupku Srbije od 26 septembra 2011 godine. Pravni zapisi, Beograd, godina 2, broj 2, strana 476, Pravni fakultet Univerziteta Union
Ivanović, Z. (2015) Pitanje postupanja sa digitalnim dokazima u srpskom zakonodavstvu. Kriminalistička teorija i praksa, Međunarodno kriminalističko udruženje; 7-21
Langbein, J. (1996) Historical Foundations of the Law of Evidence: A View from the Ryder Sources. Columbia Law Review, 96(5): 1168-1168; Yale Law School, 1173
Marković, B. (1908) O dokazima u krivičnom postupku. Policijski glasnik, Beograd; 4. Review of search action as an evidence-gathering activity in criminal procedural law of the Republic of Serbia
Martinović, I., Kos, D. (2016) Nezakoniti dokazi - teorijske i praktične dvojbe u svjetlu prakse Europskog suda za ljudska prava. Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu, 337
McBride, J. (2009) Human rights and criminal procedure. Council of Europe Publishing: The Case Law of the European Court of Human Rights. 113-114
Petrović, B. (2006) Uvod u kriminalistiku. Pristina, FSK/S -06/06. 43
Pisarić, M.M. (2015) Pretresanje računara radi pronalaska elektronskih dokaza. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 1, str. 215-238
Radović, M. (2008) Osnovni pojmovi i principi u okviru ustavnog sistema i ljudskih prava - priručnik za polaganje stručnog ispita. Vlada Crne Gore, 43-45
Simonović, B. (2004) Kriminalistika. Univerzitet u Kragujevcu - Pravni fakultet, 277-278
Sinđelić, Ž. (2012) Pravo na privatnost - krivičnopravni, krivičnoprocesni i kriminalistički aspekti. Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, Doktorska disertacija; 79-80
Smibert, J. (2014) Principles of evidence. United States Department of Justice
Supreme Court of Cassation of Republic of Serbia (2003) Case -Kzz. 2243/03
Supreme Court of Cassation of Republic of Serbia (2016) Case -Kzz.504/16
Supreme Court of Cassation of Republic of Serbia (2004) Case -Kž. 264/2004
Šikman, M. (2013) Značaj kriminalističkog učenja o fiksiranju dokazne informacije. Žurnal za kriminalistiku i pravo, Kriminalističko-policijska akademija Beograd, 116
Škulić, M. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, 170-195
Žarković, M. (2012) Kriminalistička taktika. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 257-278
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1903179S
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka