Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 55, br. 73, str. 153-163
Pristanak oštećenog i slični pravni poslovi
nema
Ključne reči: pristanak oštećenog; oproštaj duga; sporazumno isključenje odgovornosti; pravni poslovi; protivpravnost
Sažetak
U ovom radu analizira se odnos pristanka oštećenog sa pravnim institutima koji imaju identično ili barem slično pravno dejstvo. Najpre, analizira se odnos pristanka oštećenog sa oproštajem duga, a zatim i njegov odnos sa sporazumom o isključenju odgovornosti. Prilikom analize svakog od ovih odnosa naglasak je stavljen, ne toliko na sličnosti među posmatranim institutima, iako su i one prezentovane, već pre svega na razlike koje postoje. Na taj način čini se značajno odstupanje od logičkih pravila koja zabranjuju negativne definicije, to jest određenja šta jedna pojava nije. Ipak, ova i slična odstupanja neophodna su u pravnim istraživanjima jer precizno je razgraničenje pravnih instituta preduslov pravilne primene pravnih normi od kojih su oni sazdani.
Reference
*** (1978/1999) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ, Br.29/78, 39/85, 45/89, 57/89 i Sl. list SRJ, Br. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99
Đurđević, N. (1995) Pristanak oštećenog kao osnov isključenja protivpravnosti štetne radnje. u: Pravni zbornik, br. 2-3
Radišić, J.D. (2004) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Stipković, Z. (1988) Protupravnost kao pretpostavka odgovornosti. Zagreb: Pravni fakultet Univerziteta u Zagrebu, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1673153R
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Novčana naknada moralne štete prouzrokovane gubitkom nerođenog deteta
Georgijević Goran

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Nepostojeći ugovor
Dolović Katarina

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Ograničenja odgovornosti za štetu u srpskom pravu
Karanikić-Mirić Marija

prikaži sve [37]