Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 41  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 10, br. 1, str. 109-117
Novela Zakona o zabrani diskriminacije - korak napred?
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd

e-adresazivorad.rasevic@vspep.edu.rs, jelena.vlajnic@vspep.edu.rs
Ključne reči: zaštita od diskriminacije; pravo Evropske Unije; pravo Saveta Evrope; Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
Sažetak
Novelom Zakona o zabrani diskriminacije ("Službeni glasnik RS" broj 52/21) izmenjena je i dopunjena bezmalo polovina odredbi opšteg antidiskriminacionog zakona Srbije, u svrhu usklađivanja sa pravom Evropske Unije i domaćim pozitivnim pravom. Ovaj rad pravnodogmatski ispituje opravdanost i svrsishodnost ove intervencije zakondavca, te ocenjuje u kojoj meri su prihvaćene novine poboljšale zaštitu od diskriminacije. Rezultati istraživanja ukazuju da ova reforma obećava određene pozitivne izglede, ponajpre zbog preciziranja odredbi, proširenja domašaja antidiskriminacionog prava i nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, pojašnjenja pojmova diskriminacije i afirmativnih mera, pooštrenja kaznene politike i uređenja statističkih evidencija kao dokaznog sredstva. Međutim, ostvarenje tih pozitivnih rezultata je dovedeno u sumnju zbog propuštene prilike da se obavezujuće antidiskriminaciono pravo Saveta Evrope i Ustava Srbije konkretizuje određenijim pojmovima.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, broj 98
*** (2009) Zakon o zabrani diskriminacije. Službeni glasnik RS, broj 22
*** (2021) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. Službeni glasnik RS, broj 52
*** (2016-2018) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni glasnik RS, broj 18/16 i 95/18
Ahlund, C., Wintemute, R. (2021) Opinion on the proposed amendments to the Law on prohibition of Discrimination of Serbia. Council of Europe - Directorate for Democracy - Anti-discrimination department
Bosna i Hercegovina (2009/2016) Zakona o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini. Sl. glasnik BiH, broj 59/09 i 66/16
Ćurčić, D. (2019) Šta NAM donose izmene Zakona o zabrani diskriminacije?. 18.03.2019., https://www.istinomer.rs/analize/sta-nam-donose-izmene-zakona-o-zabranidiskriminacije/
Dimitrijević, V., Popović, D., Papić, T., Petrović, V. (2007) Međunarodno pravo ljudskih prava. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
EU (2007) Ugovor o funkcionisanju EU. Lisabon, 13.12.2007
EU Direktiva 2006/54/EZ o sprovođenju načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u oblasti zapošljavanja i rada
EU Direktiva 2000/43/EZ od 29. 6. 2000 o sprovođenju principa jednakog postupanja bez obzira na rasno ili etničko poreklo
EU Direktiva 2000/78/EZ od 27.11.2000. o opštem okviru za jednako postupanje sa građanima prilikom zapošljavanja i na radu
EU (2016) Povelja EU o osnovnim pravima. Nica, 2016/C/02, Službeni list EU C 202/389
EU Direktiva 2004/113/EZ o sprovođenju načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavci roba i usluga
Hasnas, J. (2002) Equal Opportunity, Affirmative Action, and the Anti-Discrimination Principle. Fordham Law Review, 71
Lűttringhaus, J.D. (2010) Grenzüberschreitender Diskriminierungsschutz - Das internationale Privatrecht der Antidiskriminierung. Tűbingen
Mansel, H.-P. (2007) Allgemeines Gleichbechandlungsgesetz-persönlicher und internationaler Anwendungsbereich. u: Heldrich, Andreas [ur.] Festschrift für Claus-Wilhelm Canaris zum 70. Geburtstag, Band I, München: C.H.Beck
Milenković, D. (2010) Vodič kroz Zakon o zabrani diskriminacije. Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava
Misita, N. (2008) Osnovi prava Evropske Unije. Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet
Omejec, J. (2009) Zabrana diskriminacije u praksi Europskoga suda za ljudska prava. Zbornik PFZ, 59(5)
Pajvančić, M. (2009) Komentar Ustava Republike Srbije. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer
Rašević, Ž. (2014) Zabrana diskriminacije u privatnom pravu. Beograd: Zadužbina Andrejević
Rašević, Ž. (2016) Ten Years of the ECHR Protocol 12: The Balkanisation of Non-Discrimination. u: Central and Eastern European Legal Studies, Athens: EPLO Athens, No. 1
Republika Hrvatska (2008) Zakon o suzbijanju diskriminacije. Narodne novine, broj 85/08
Savet Evrope (2003-2015) Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Sl. glasnik RS - međunarodni ugovori, broj 9/03, 5/05 i 7/05 i 'Sl. glasnik RS-Međunarodni ugovori' broj 12/10 i 10/15
Savet Evrope Evropska komisija za borbu protiv rasizma i netolerancije / European Commision against Racism and Intolerance. Opšta preporuka broj 7
Skupština Srbije Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. Predlog, http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2021/742-21.pdf
SR Nemačka (2006) Zakon o jednakom postupanju / Allgemeines Gleichgbehandlungsgesetz. 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897,1910) (engleski prevod), http://www.gesetze-iminternet.de
Vajler, Dž. (2002) Ustav Evrope. Beograd: Filip Višnjić
Vodinelić, V.V. (2012) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd: Univerzitet Union - Pravni fakultet
Zuparević, S. (2020) Posebna dokazna sredstva diskriminacije - mit ili realnost u državama Zapadnog Balkana. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 57(2): 605-624
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos2201109R
primljen: 19.10.2021.
prihvaćen: 18.06.2022.
objavljen u SCIndeksu: 11.08.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka