Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 17  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 7, br. 3, str. 153-182
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - najnovija praksa u krivičnim predmetima (II)
aUniverzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Republika Srpska, BiH
bNezavisni univerzitet Banja Luka, Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Republika Srpska, BiH
cPanevropski univerzitet 'Apeiron', Fakultet pravnih nauka, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: Ustav Bosne i Hercegovine; Ustavni sud Bosne i Hercegovine; pravo na ličnu slobodu i sigurnost ličnosti; pravo na pravično suđenje; Evropski sud za ljudska prava; Evropska konvencija za zaštitu ljudska prava i osnovnih sloboda
Sažetak
Prema Reformskoj agendi za Bosnu i Hercegovinu za period od 2015. do 2018. godine, postoji potreba da se osigura nepovratno osnaživanje vladavine prava, koje mora biti izgrađeno na osnovama konkretnog napretka u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Sve operativne i institucionalne aktivnosti će imati za cilj da osiguraju građanima u cijeloj Bosni i Hercegovini sigurnije okruženje bez korupcije. U isto vrijeme, vlasti na svim nivoima u BiH će povećati svoje zalaganje da se povrati povjerenje građana u institucije odgovorne za vladavinu prava, razvojem kapaciteta, odgovornosti, profesionalizma i integriteta. U tome se posebna angažovanost očekuje od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao originalne institucije bh. ustavnog prava koji je u poziciji kreativnog procesa donošenja sudskih odluka i razvoja prava kroz preuzimanje evropskih standarda i u sudsku praksu nacionalnih sudova u Bosni i Hercegovini. Ustav Bosne i Hercegovine utvrđuje direktnu primjenu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i to nezavisno od njene ratifikacije. U ovoj državi se ta konvencija doista citira i primjenjuje gotovo svakodnevno. Pored toga, u ovoj državi je dopuštena apelacija zbog povrede ove konvencije. Nesporna je činjenica da su u proteklim godinama, uprkos pojačanom sudijskom dijalogu, sukobi između Evropskog suda za ljudska prava i nekih država potpisnicama Konvencije postali brojniji i oštriji. To se odnosi, prije svega, na Ujedinjeno Kraljevstvo nakon presuda suda u Strasburu vezane za politička prava zatvorenika. Ujedinjeno kraljevstvo nije samo insistiralo na sazivanju konferencije u Brightonu, 19. i 20. aprila 2012. godine i preuzimanju načela supsidijarnosti u Konvenciju, već ide i dalje. I u Švajcarskoj je skepsa prema Konvenciji tako porasla da mnogi sudovi odbijaju provesti kontrolu srazmjernosti. Pitanje je u kojoj se mjeri to raspoloženje može odraziti na ustavne sudove i druge zemlje, te uticati na do sada pozitivne stavove prema Konvenciji.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 26.03.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka