Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2010, br. 2, str. 317-334
Stav 3 člana 5 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
Adv. kanc. Oblučar-Vasiljević-Radosavljević
Sažetak
Glavni iskorak u odnosu na tradicionalno shvatanje ljudskih prava učinjen je svakako kada je zaštita istih podignuta na nadnacionalni nivo, najpre od strane UN, a zatim i osnivanjem Evropskog suda za ljudska prava u okviru Saveta Evrope i usvajanjem Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Koliko je ovaj napredak zapravo u praksi doprineo većem poštovanju ljudskih prava u samim državama i koliko je potrebno dalje raditi na unapređenju ove oblasti sagledaćemo analizom jednog od najstarije priznatih prava vezanog za krivični postupak, a to je pravo da svako ko je uhapšen ili lišen slobode bude bez odlaganja izveden pred sud i da mu se sudi u razumnom roku. Ovo pravo je u Evropskoj Konvenciji propisano u stavu 3 člana 5. Daćemo kratak istorijski pregled, analizirati neke međunarodne dokumente kao i domaće pozitivno zakonodavstvo po ovom pitanju, a koncentrisaćemo se na stanje na evropskom kontinentu razmatranjem odluka Evropskog suda za ljudska prava po predstavkama koje su mu upućene zbog navodno kršenja stava 3. člana 5. Evropske Konvencije. Po dobijenom odgovoru na napred navedena pitanja, predložićemo određena moguća rešenja koja bi možda doprinela daljem unapređenju poštovanja ovog prava.
Reference
*** (2001) Rimski statut. Službeni list SR Jugoslavije / Official Journal of the FRY, Međunarodni ugovori, br. 5
Dimitrijević, V.B., Paunović, M.B., Đerić, V. (1997) Ljudska prava - udžbenik. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Dvorkin, R. (2001) Suština individualnih prava - novo izdanje sa odgovorom kritičarima. Beograd: Službeni list SRJ
Higgins, G. (2007) Fair and expeditious pre-trial proceedings-the future of international criminal trials. Journal of International Criminal Justice 2007, Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.09.2010.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Poslovna etika između opšte etike i poslovne prakse
Orlić Ranko

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Idealistički i realistički pojam prava
Mitrović Dragan M.

Strani pravni život (2007)
Pravni pozitivizam u 'krizi srednjih godina'
Dajović Goran

prikaži sve [16]