Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 26, br. 5-6, str. 36-45
Pravo na suđenje u razumnom roku - značajan princip građansko procesnog prava
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Sažetak
Srbija je kao sledbenik Državne zajednice preuzela prava i obaveze iz potpisanih međunarodnih ugovora, među kojima je i obezbeđivanje prava na pravično suđenje, koje pretpostavlja i suđenje u razumnom roku, čije je poštovanje propisano članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima. I pored postojanja ustavnih, procesnih i organizacionih propisa koji proklamuju pravo suđenja u razumnom roku, ne može se reći da je u našem pravnom sistemu obezbeđena potpuna zaštita navedenog prava. O tome govori i veliki broj predstavki građana Srbije kojima je nakon ratifikacije Evropske konvencije o ljudskim pravima omogućeno obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu. U presudi povodom slučaja V.A.M. protiv Srbije Evropski sud za ljudska prava konstatovao je da u pravnom sistemu Srbije građani nemaju na raspolaganju delotvorni pravni lek radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku koje je garantovano članom 13 u vezi sa članom 6 stav 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Stav Evropskog suda za ljudska prava u slučaju V.A.M. protiv Srbije bio je neposredan povod za uvođenje posebnog modaliteta ustavne žalbe u slučaju povrede prava na suđenje u razumnom roku. Kako se tekst Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda tumači u okviru precedentnog prava Evropskog suda države potpisnice treba da uzmu u obzir i posledice koje bi presuda u slučaju druge države ugovornice mogla imati u njihovom nacionalnom pravnom poretku.
Reference
Brkić, S. (2008) Povreda prava na suđenje u razumnom roku u Republici Srbiji - u svetlu Evropskog suda za ljudska prava. Pravni život, vol. 57, br. 13, str. 211-223
Đorđević, L. (2008) Uticaj presuda Evropskog suda za ljudska prava na praksu Ustavnog suda Srbije. Pravni život, vol. 57, br. 14, str. 31-45
Lilić, S. (2007) Da li je ustavna žalba efikasni pravni lek za suđenje u razumnom roku?. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 55, br. 2, str. 67-85
Matić, M., Lukić, D. (2009) Pravo na pravično suđenje u Srbiji. http://www.pravdautranziciji.com, 06. 05
Milutinović, L. Suđenje u razumnom roku. http://informator.rs, 06.05.2009
Mole, N., Harby, C. (2009) Pravo na pravično suđenje. http://scribd.com, 04. 05
Radovanov, A. (2009) Građansko procesno pravo. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija - Pravni fakultet
Rajović, V. (2003) Građansko procesno pravo. Beograd: Privredni savetnik
Starović, B.P., Keča, R. (1995) Građansko procesno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Škrnjić, B. (2009) Pravo na pravično suđenje građani Srbije traže na sudu u Strazburu. http://www.borba.rs, 06. 05
Veljić, L. (2008) Ustavno pravna zaštita prava na suđenje u razumnom roku u našem pravnom sistemu. Pravni život, vol. 57, br. 14, str. 843-862
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.02.2010.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
Pretpostavka nevinosti i sloboda štampe
Bajović Vanja

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
Odbacivanje nerazumljive tužbe
Bodiroga Nikola

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Izvršni postupak i povreda prava na pravično suđenje - evropski kontekst i novo srpsko zakonodavstvo
Šobat Marija, i dr.

prikaži sve [31]