Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:38
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:35

Sadržaj

članak: 3 od 17  
Back povratak na rezultate
Rimske brojke u nastavi i gramatičkim i pravopisnim priručnicima srpskog jezika
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresagoran.zeljic@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: srpski jezik; pravopis; brojevna vrsta; redni broj; brojka
Sažetak
Pravopisnom normom određeno je da se rimske brojke (brojevi) upotrebljavaju za označavanje rednih brojeva i da predstavljaju semantički ekvivalent arapskim brojkama sa tačkom, odnosno rednim brojevima kao brojevnoj vrsti. Sledstveno tome, pravopisnom normom se određuje da se, za razliku od arapskih brojki, uz koje je obavezna tačka da bi se istaklo da se njima označava redni broj (12. = dvanaesti; 12 = dvanaest), kod rimskih brojki tačka ne piše (npr. XLVI FEST = 46. FEST). Imajući to u vidu, autori su kao cilj rada istakli proveru zastupljenosti rimskih brojki u sistemu brojevnih vrsta u relevantnim pravopisnim i gramatičkim priručnicima (od Belićevog i Matičinih pravopisa do Normativne gramatike) i ponudili rešenja kojima će se regulisati njihov normativni status i mesto u nastavi pravopisa i gramatike srpskog jezika. U radu će biti analizirani i rezultati koje su postigli kandidati na prijemnom ispitu na Učiteljskom fakultetu u Beogradu 2017. godine na zadacima koji su bili posvećeni poznavanju rimskih brojki. Uzorak je činilo trista osamdeset i šest kandidata na obama smerovima. Istraživanje treba da pokaže u kojoj meri su znanja koja učenici stiču nastavom pravopisa dovoljna za jasno razlikovanje funkcionalne markiranosti rimskih brojki (s jedne strane, kao jezičkih, a, sa druge, kao matematičkih znakova).
Reference
*** (2013) Hrvatski pravopis. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Babić, S., Moguš, M. (2011) Hrvatski pravopis. Zagreb: Školska knjiga
Belić, A. (1934) Pravopis srpskohrvatskog književnog jezika. Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon a. D
Belić, A. (1952) Pravopis srpskohrvatskog književnog jezika. Beograd: Prosveta
Belić, A. (1923) Pravopis srpskohrvatskog književnog jezika. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Dejić, M. (1990) Tajni svet matematike. Beograd: Nolit
Dešić, M. (2015) Pravopis srpskog jezika. Beograd: Klett, školsko izdanje
Dragićević, R. (2005) Srpski jezik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Dragićević, R. (2011) Srpski jezik i jezička kultura za 5. razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Klikovac, D. (2011) Srpski jezik i jezička kultura za 8. razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Klikovac, D., Nikolić, M. (2014) Srpski jezik 2 (za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola). Beograd: Eduka
Lompar, V. (2007) Srpski jezik za 5. razred osnovne škole. Beograd: Klett
Lompar, V. (2011) Srpski jezik za 8. razred osnovne škole. Beograd: Klett
Lompar, V., Antić, A. (2014) Gramatika - udžbenik za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola. Beograd: Klett
Marinković, S. (2006) Zabavna gramatika za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar
Nikolić, M., Nikolić, M. (2007) Srpski jezik i kultura izražavanja za 4. razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Nikolić, M., Nikolić, M. (2008) Srpski jezik i jezička kultura za 5. razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Pešikan, M., Jerković, J., Pižurica, M. (2010) Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
Pešikan, M. (1987) O današnjem stanju našeg književnog jezika - pravopisna pitanja. Književnost i jezik, 1-2, 109-120
Pešikan, M., Jerković, J., Pižurica, M. (2011) Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
Pešikan, M., Jerković, J., Pižurica, M. (1993) Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
Piper, P., Klajn, I. (2013) Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska
Pravopisna komisija (1960) Pravopis srpskohrvatskoga književnog jezika - sa pravopisnim rečnikom. Novi Sad: Matica srpska
Simić, R. (2016) Srpski pravopis. Beograd: Jasen
Srdić, J. (2018) Dar reči - gramatika za srpski jezik i književnost za peti razred osnovne škole. Beograd: Logos
Stanojčić, Ž., Popović, Lj. (2011) Gramatika srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stevanović, M. (1991) Savremeni srpskohrvatski jezik - gramatički sistemi i književnojezička norma. Beograd: Naučna knjiga
Štasni, G., Dobrić, N. (2011) Srpski jezik i jezička kultura - udžbenik za osmi razred. Beograd: Eduka
Zeljić, G. (2014) Pravopisna rešenja vezana za brojeve - od Vukove Pismenice do danas. u: Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 44 (1), 439-449
Zeljić, G. (2013) Čitanje i pisanje brojeva ciframa (brojkama) i slovnim znacima u školskoj i opštoj praksi. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 26, br. 2, str. 52-59
Zeljić, G. (2014) Brojevi kao vrsta reči u gramatičkim udžbenicima za osnovnu školu. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 27, br. 1, str. 42-54
Zeljić, G.N. (2016) Pravopisna znanja budućih učitelja i vaspitača. Književnost i jezik, vol. 63, br. 3-4, str. 263-277
Žeželj-Ralić, R. (2018) O jeziku - srpski jezik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Klett
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1901075Z
objavljen u SCIndeksu: 10.10.2019.
Creative Commons License 4.0