Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
1993, vol. 26, br. 1-2, str. 79-94
Uticaj predloga i padeškog nastavka na razvoj razumevanja rečenice sa predloško-padeškom sintagmom u srpskom jeziku
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
Ključne reči: predlozi; padeški nastavak; razumevanje rečenice; predloško- padeška sintagma; jezik
Sažetak
U ovom radu želimo da utvrdimo da li je predlog ili padeški nastavak osnovni izvor informacije koji određuje strategiju pri interpretaciji rečenice. Pored ovog, postavili smo i pitanje da li eventualna dominacija jednog od dva faktora varira u funkciji uzrasta. Problem je ispitivan donekle modifikovanom tehnikom koju su razvili Bejtsova i Mekvini (1984, 'acting-out'). U istraživanju su učestvovala deca iz beogradskih obdaništa i odrasli ispitanici. Rečenice korišćene kao stimulusi sastojale su se od dve imenice, glagola i predloga (NA i SA). Rezultati istraživanja su pokazali da u predloško-padeškoj sintagmi dominantnu informaciju nosi predlog, kako kod odraslih tako i kod dece predškolskog uzrasta koja tek usvajaju jezik. Informacija sadržana u padeškom nastavku je značajna samo na uzrastu od 4 godine, na kome dolazi do usvajanja predloga NA. Pretpostavljamo da padeški nastavak predstavlja samo dopunsku informaciju kada postoji izvesna nestabilnost u razumevanju predloga.
Reference
Anđelković, D.Č. (1988) Razvoj razumevanja predloga i padeških nastavaka srpskohrvatskog jezika. Beograd: Filozofski fakultet, diplomski rad
Conner, P.S., Chapman, R.S. (1985) The development of locative comprehension in Spanish. J Child Lang, 12(1): 109-23
Johnston, J.R., Slobin, D.I. (1979) The development of locative expressions in English, Italian, Serbo-Croatian and Turkish. J Child Lang, 6(3): 529-45
Lengyel, Z. (1974) Razvoj sistema nominalne deklinacije u govoru dvogodišnjeg deteta koje usvaja mađarski kao maternji jezik. u: Jocić M. i S.Savić [ur.] Modeli u sintaksi dečjeg govora, Novi Sad
MacWhinney, B., Bates, E., Kliegl, R. (1984) Cue validity and sentence interpretation in English, German and Italian. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, vol. 23, str. 127-150
MacWhinney, B., Pleh, C., Bates, E. (1985) The development of sentence interpretation in Hungarian. Cognit Psychol, vol. 17, str. 178-209
Mikeš, M.A., Vlahović, P. (1966) Razvoj gramatičkih kategorija u dečjem govoru. Prilozi proučavanju jezika, Novi Sad, br. 2, str. 165-211
Mimica, I. (u pripremi) Semantički i sintaktički faktori koji utiču na interpretaciju rečenice kod dece različitog uzrasta
Parisi, D., Antinucci, F. (1970) Lexical competence. u: Flores D'Arcais G.B. i Levelt W.J.M. [ur.] Advances in psycholinguistics, Amsterdam, itd: North-Holland
Rom, A., Dgani, R. (1985) Acquiring case-marked pronouns in Hebrew: The interaction of linguistic factors. J Child Lang, 12(1): 61-77
Slobin, D.I. (1982) Universal and particular in the acquisition of language. u: Wanner E. i Gleitman L.R. [ur.] Language aquisition: The first state of art, Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Slobin, D.I. (1973) Cognitive prerequisites for the development of grammar. u: Ferguson C.S. i Slobin D.I. [ur.] Studies in child language development, New York, itd: Holt, Reinehart and Winston
Tomasello, M. (1987) Learning to use prepositions: A case study. J Child Lang, 14(1): 79-98
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.