Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:55
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:27

Sadržaj

članak: 4 od 173  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 10, br. 1, str. 9-17
Značaj analize novčanih tokova
aEkonomska škola, Zvornik, Bosna i Hercegovina
bUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresaracunovodstvo183@gmail.com, radomir.bodiroga@gmail.com
Sažetak
Za privredu Republike Srbije poljoprivreda predstavlja izrazito značajnu granu. Njeno mesto i značaj ogleda se u činjenici da u stvaranju BDP učestvuje sa oko 6,5%. Ovaj procenat znatno se povećava ukoliko se uzme u obzir da poljoprivreda uveliko doprinosi razvoju drugih sektora privrede, prevashodno proizvođačima i prerađivačima inputa i sirovina. Pored toga, karakterišu je relativno visok udeo zaposlenih, značajni prirodni, tehničko-tehnološki i drugi potencijali. Međutim, bez obzira na navedene potencijale evidentno je da poljoprivredna preduzeća u Srbiji, ne ostvaruju poslovne rezultate kakvi se od njih očekuju. Iz tog razloga, pred menadžment se postavlja veliki zadatak koji se ogleda u donošenju poslovnih odluka, kojima će se značajno doprineti uspešnijem poslovanju ovih privrednih subjekata. Značajne i vrlo korisne informacije za realizaciju navedenog zadatka pruža analiza novčanih tokova. U vezi s tim, osnovni cilj rada jeste da se sagleda i ukaže na korisnost informacija dobijenih analizom novčanih tokova. Rezultati istraživanja pokazuju da se analizom novčanih tokova značajno obogaćuje informaciona baza čime se menadžmentu znatno olakšava proces odlučivanja i upravljanja preduzećem.
Reference
Ivanišević, M. (2012) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Jakšić, D., Vuković, B., Mijić, K. (2011) Analiza finansijskog položaja poljoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 1, str. 81-90
Milačić, S., Đukić, T., Pavlović, M. (2013) Analiza tokova gotovine preduzeća duvanske industrije u Republici Srbiji. Ekonomski pogledi, br. 3, str. 1-20
Miletić, D. (2015) Unapređenje primene izveštaja o tokovima gotovine u finansijskom izveštavanju. Beograd: Univerzitet Singidunum, doktorska disertacija
Nikolić, M., Stošić-Mihajlović, L. (2020) Strategijska analiza poslovanja preduzeća. Trendovi u poslovanju, vol. 8, br. 1, str. 28-36
Rodić, J. (2016) Američki model Zeta skor ocene boniteta preduzeća. Financing, 16(4): 7-11
Rodić, J., Andrić, M., Vukelić, G., Vuković, B. (2017) Analiza finansijskih izveštaja. Novi Sad: Ekonomski fakultet
Soboleva, Y.P., Matveev, V.V., Ilminskaya, S.A., Efimenko, I.S., Rezvyakova, I.V., Mazur, L.V. (2018) Monitoring of Businesses Operations with Cash Flow Analysis. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(11): 2034-2044
Stevanović, N., Malinić, D. (2003) Upravljačko računovodstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
Stevanović, S. (2015) Upotrebna vrednost informacija o novčanim tokovima. Beograd: Beogradska bankarska akademija, doktorska disertacija
Syaiful, J., Hasmida, H., Sarimah, I. (2021) Cash Flow Statements as a Tool to Predict Financial Distress. SSRN Electronic Journal, 1-9
Škarić-Jovanović, K. (2009) Neto gotovina iz poslovne aktivnosti - instrument za merenje kvaliteta poslovnog dobitka. Acta Economica, 7(10): 109-133
Wild, J., Subramanyam, K., Halsey, R. (2007) Financial Statement Analysis. New York: McGrawHill/Irwin
Zobi, K.M., Dhaimesh, O.H. (2021) The Impact of Cash Flow Statement Components on Stock Volattility: Evidence from Qatar. Investment Management and Financial Innovations, 18(2): 365-373
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos2201009S
primljen: 08.04.2022.
revidiran: 14.06.2022.
prihvaćen: 18.06.2022.
objavljen u SCIndeksu: 11.08.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka