Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 10 od 20  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 12, br. 3, str. 67-86
Modeli racionalnog odlučivanja u savremenoj ekonomskoj teoriji
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresabojan.krstic@eknfak.ni.ac.rs, krsticmilo3@gmail.com
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Sažetak
Cilj ovog rada je da pokaže da ekonomisti ne mogu adekvatno objasniti racionalno ponašanje ukoliko su usredsređeni samo na naučne opservacije iz modela neograničene i instrumentalne racionalnosti, pa se uključivanjem srodnih modela dobija 'krupnija vizura', koja kao sveukupniji odraz racionalnog ponašanja predstavlja solidnu osnovu za izgradnju modela donošenja odluka u savremenoj ekonomskoj nauci. Uzimajući u obzir cilj rada i njegov specifičan značaj, komponovana je i odgovarajuća struktura rada. U prvom delu se definiše model neograničene racionalnosti, njegove bitne karakteristike. U drugom delu se analizira model instrumentalne racionalnosti. U analizi modela pošlo se od konstatacije date u ekonomskoj teoriji, da racionalni akter koristi najbolja sredstva za postizanje zadatih ciljeva. U trećem delu razmotrene su osnovne modela vrednosne racionalnosti. Ključne postavke modela ograničene racionalnosti razmotrene su u četvrtom delu. U poslednjem delu pažnja je posvećena preispitivanju bazičnih postavki modela neograničene i instrumentalne racionalnosti. Posebno su analizirane preferencije ličnih i društvenih ciljeva srednjoškolaca i studenata.
Reference
Boričić, B. (2005) Ekonomisti nobelovci, Kenneth J. Arrow. Ekonomski anali, 225-234; 165
Colnisk, J. (1996) Why Bounded Rationality?. Journal of Economic Literature, 669-700; 4
Damnjanović, K., Janković, I. (2014) Normativna i deskriptivna teorija donošenja odluka u uslovima rizika. Theoria, 25-50; 4
Danijel, K. (2014) Homo economicus - (Zabludeli) prorok novih vremena. Beograd: Clio
Dekić, M. (2013) Metodološki individualizam i objašnjenje društvenih normi. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 7, br. 9, str. 31-49
Elster, J. (2005) Matice i vijci za objašnjenje složenih društvenih pojava. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo
Friedman, M. (1953) The Methodology of Positive Economics in Essays in Positive Economics. Chicago: University of Chicago Press
From, E. (1980) Zdravo društvo. Beograd: Rad
Georgij, R. (2003) K probleme racional'nogo vybora v ëkonomike i drugih obščestvennyh naukah. Voprosy terii, 102-116; 8
Gerbet, S. (1993) Racional'nost' kak proces i produkt myšl'enija. THESIS, 3, 16-38
Hafner, P., Krstic, M. (2014) Rational economic behavior: Interdisciplinary approach. Ekonomika, vol. 60, br. 4, str. 155-164
Hands, W. (2013) Normative rational choice theory: Past, present, and future. Tacoma: University of Puget Sound
Kenneth, A.J. (2005) Matematički modeli u društvenim naukama. Ekonomski anali, vol. 50, br. 165, str. 235-270
Krstić, B., Krstić, M. (2015) Rational choice theory and random behaviour. Ekonomika, vol. 61, br. 1, str. 1-13
Ljubičić, M. (2010) Psihopatologija maloletnih prestupnika - porodični i društveni uticaji. Sociološki pregled, vol. 44, br. 2, str. 205-230
Mahoney, J. (2005) Economic Foundations of Strategy. Ilinois: University of Ilinois Urbana-Champaing
Maslov, A. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Menkju, G. (2007) Principi ekonomije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost
Murray, H. (1938) Explorations in Personality. New York: Oxford University Press
Nejman, D., Mongerštern, O. (1970) Teorija igr i ëkonomičeskoe povedenie. Moskva: GU VŠË
Pallant, J. (2009) SPSS Priručnik za preživljavanje. Beograd: Mikro knjiga
Pavličić, D. (2010) Teorija odlučivanja. Beograd: Centar za izdavačku delatnost
Petrović, D. (2015) Behavioral economics: The new approach to designing the paternalistic role of the state in the economy. Teme, vol. 39, br. 2, str. 345-360
Rokeach, M. (1973) The nature of human values. New York: The Free Press
Rol`f, Š. (1997) Teoriaja racional'nogo vybora: universal'noe sredstvo ili ëkonomičeskij imperializm?. Voprosy ekanomiki, 37-46; 7
Sadžakov, S. (2012) Hobbes i problem egoizma. Filozofska istraživanja, 63-77; 32
Schwartz, S.H., Bilsky, W. (1987) Toward a universal psychological structure of human values. Journal of Personality and Social Psychology, 53(3): 550-562
Schwartz, S.H., Bilsky, W. (1990) Toward a theory of the universal content and structure of values: Extensions and cross-cultural replications. Journal of Personality and Social Psychology, 58(5): 878-891
Simon, H. (1961) Administrative Behaviour. New York: Macmillan
Simon, H. (1967) Models of Man: Social and Rational. New York: John Wiley & Sons
Simon, H. (1982) Theories of Decision Making in Economics and Behavioral Science. American Economic Review, 253-283; 3
Smelser, N., Swedberg, R. (1996) The sociological perspectives on economy. u: The Handbook of Economic Sociology
Stefanović, Z. (2012) Politička ekonomija globalizacije - modeli kapitalizma i institucionalna ekonomija. Niš: Ekonomski fakultet
Stojanović, B. (2010) Mansur Oslon - mislilac sinteza. u: [ur.] Uspon i sumrak naroda - ekonomski rast, stagflacija i društvena rigidnost, Beograd: Službeni glasnik, 9-26
Šastitko, A. (1998) Modeli racional'nogo ëkonomičeskogo povedenija čeloveka. Voprosy ëkonomiki, 53-67; 5
Vasović, M. (1988) Vrednosti pripadnika neformalnih grupa. u: Joksomović Slobodan [ur.] Mladi i neformalne grupe, IIC SSO Srbije Beograd, 174-216
Vil`jamson, O. (1993) Povedenčeskie predpossy ëkonomičeskogo analiza. THESIS, 3, 39-50
Vil`jamson, O. (1996) Ëkonomičeskie instituty kapitalizma. SPb: Lenizdat, 92-101
Weiskopf, W. (1979) The method is the ideology: from a Newtonain to Heisenbergain Paradigm in Economics. Journal of Economic Issues, 869-884; 4
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1503067K
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2016.

Povezani članci