Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 11  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 62, br. 2, str. 100-117
Procesuiranje zločina iz mržnje u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke

e-adresaaedbernp@ptt.rs, s.kucevic@uninp.edu.rs
Ključne reči: zločin; mržnja; predrasude
Sažetak
Autori se u radu bave pitanjem procesuiranja zločina iz mržnje u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini. S tim u vezi nastoje elaborirati najznačajnije koncepte vezane za zakonsku regulaciju i borbu protiv ove vrste zločina, i ukazati na njihove međusobne razlike i odnose. U radu se posebna pažnja posvećuje problemima sa kojima se pravosudni organi susreću prilikom procesuiranja zločina iz mržnje. Naime, dosadašnja kaznena politika bila je izuzetno blaga - postojanje mržnje kao posebnog motiva nije uzimano u obzir, već je samo utvrđivano da li krivično delo postoji. Autori nastoje ukazati da je važno da država pokaže odlučnost u borbi protiv nasilja. TA borba ne predstavlja samo zaštitu pojedinaca od strane vlasti i ne doprinosi samo jednakom položaju u društvu, već se kroz mere represije u ovoj oblasti unapređuju i slobode svih građana koje su zagarantovane najvišim pravnim aktom - Ustavom. Posebno se apostrofira činjenica da je za borbu protiv takvog vida ponašanja potrebno da se u Krivični zakonik unese odredba o mržnji kao otežavajućoj okolnosti. Naravno, treba imati u vidu da se stanje u društvu ne može automatski promeniti uvođenjem pomenute odredbe. To je dugoročan proces i od izuzetne je važnosti uspešna implementacija zakona od strane sudova; od nje zavisi i prevencija budućih krivičnih dela. Samim tim, uvođenje zločina iz mržnje u zakonodavstvo predstavlja prvi korak ka društvu u kojem mržnja neće biti tolerisana. Cilj rada je da kroz prizmu krivičnih dela počinjenih iz mržnje, kao primarnog fokusa analize, usvajajući postavku prema kojoj specifični društveni kontekst u BiH diktira i snažniju intervenciju u domenu krivičnopravne regulacije izražavanja mržnje i predrasuda, ukaže na osnovne nedostatke zakonskog okvira i prakse u BiH u tom domenu.
Reference
*** (2003-2010) Krivični zakon Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik Brčko Distrikta, 10/03, 45/04, 6/05, 21/10, čl. 160
*** (2005-2013) Krivični zakonik. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005, 88/2005 -ispr., 107/2005 -ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013
*** (2003-2010) Krivični zakon Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, čl. 145.a
*** (2003-2013) Krivični zakon Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12, 67/13, čl. 294.a
*** (2003-2011) Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, čl. 163
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
Community Research Associates (2001) National Hate Crimes Training Curricula: Student Manual. u: A Local Prosecutor's Guide for Responding to Hate Crimes, Arlington: American Prosecutors Research Institute
FBI (2015) Hate Crime Data Collection Guidelines and Training Manual
Knežević, Z. (2013) Problemi nadležnosti za procesuiranje krivičnog dela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Sarajevo
Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) (2013) Zločin iz mržnje. Beograd
Lučić-Ćatić, M., Bajrić, A. (2013) Procesuiranje kaznenih dela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Analitika
Maljević, A., Vujović, S. (2013) Vodič za procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Analitika, 65
Mclaughlin, K.A. Responding to Hate Crime: A Multidisciplinary Curriculum for Law Enforcement and Victim Assistance Professionals
OEBS (2009) Zakoni o krivičnim delima počinjenim iz mržnje - praktični vodič
OSCE (2006) Challenges and Responses to Hate-Motivated Incidents in the OSCE Region. Warsaw: OSCE, http://www.osce.org/odihr/21629
OSCE (2015) Razumevanje krivičnih dela počinjenih iz mržnje - priručnik za Bosnu i Hercegovinu. OSCE
Stjelja, I. (2014) Zločin iz mržnje - godinu dana od uvođenja u krivično zakonodavstvo. Tužilačka reč, br. 26
Udruženje američkih psihologa (1998) Krivična dela počinjena iz mržnje danas - dugogodišnji neprijatelj u modernom odijelu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2002100N
objavljen u SCIndeksu: 13.09.2020.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2018)
Dokazivanje zločina mržnje
Dimovski Darko T., i dr.