Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:44
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:44

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 7, br. 2, str. 75-87
Problematika prekršaja protiv javnog reda i mira na području policijske uprave Novi Sad - stanje i karakteristike
Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad, Srbija

e-adresatatjana.skakavac@gmail.com
Sažetak
Prekršaji protiv javnog reda i mira zauzimaju značajno mesto u strukturi svih vrsta kažnjivih prekršaja. Zakonom o javnom redu i miru, koji je stupio na snagu 5. februara 2016. godine, uređuje se javni red i mir na javnom mestu, utvrđuju se prekršaji kojima se ugrožava ili narušava javni red i mir, kao i način prikupljanja dobrovoljnih priloga.2 U odnosu na dosadašnju zakonsku regulativu, novim zakonom su uvedeni novi prekršaji, neki raniji su ukinuti, za neke prekršaje su pooštrene prekršajne sankcije, dok su pojedini prekršaji pretrpeli određene ne samo formalne, već i suštinske izmene. Osnovni cilj i namera zakonodavca bila je da se novim zakonom na sistematičniji način i na bazi dosadašnjih iskustava iz prakse nadležnih subjekata poboljša stanje u ovoj oblasti. U ovom radu biće ukazano na neke osnovne aspekte prekršaja protiv javnog reda i mira, imajući u vidu novu zakonsku regulativu. Međutim, glavni deo rada vezan je za analizu stanja ove problematike na području novosadske Policijske uprave. U tom smislu, na bazi statističkih podataka za period 2012-2016. godine sagledaće se struktura prekršaja javnog reda i mira i druge važne karakteristike na području navedene policijske uprave. Godina 2016. će biti specifična zbog izmenjene zakonske regulacije i drugačije strukture prekršaja protiv javnog reda i mira.
Reference
*** (2016) Zakon o javnom redu i miru. Sl. glasnik RS, br. 6
*** (2013/2016) Zakon o prekršajima. Sl. glasnik RS, br.65, 13/2016 I 98 - odluka US
*** (1992/2005) Zakon o javnom redu i miru. Sl. glasnik RS, br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 85 - dr. zakon
*** (2016) Izveštaj o stanju javne bezbednosti i radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u 2015. godini. u: Informator o radu MUP-a RS, ažuriran 04. 04
Bošković, M. (2009) Pravo privrednih prestupa i prekršajno pravo. Novi Sad: Srpski kulturni krug
Bošković, M., Skakavac, T. (2017) Prekršajno pravo. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić
Bošković, M. (2015) Kriminiloški leksikon. Novi Sad: Matica Srpska
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/Civitas1701075S
objavljen u SCIndeksu: 15.03.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka