Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 48, br. 1, str. 189-207
U susret početku primene novog Zakona o prekršajima
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: upravno pravo; prekršajno pravo; Zakon o prekršajima od 2005. godine; Zakon o prekršajima od 2013. godine
Sažetak
Upravno i prekršajno pravo predstavljaju dve različite grane pravnog sistema. Upravno pravo je jedna od fundamentalnih disciplina javnog prava, dok je prekršajno pravo mnogo bliže krivičnom pravu i pravu privrednih prestupa, tako da u širem smislu predstavlja vid kaznenog prava. Upravno-pravni teoretičari se po ustaljenoj akademskoj tradiciji bave i osnovnim prekršajnim pojmovima, uglavnom zbog toga što su se u prošlosti prekršaji smatrali tzv. policijskim deliktima. Zakon o prekršajima od 2013. godine ustanovljava prekršajni postupak kao klasičan sudski postupak, pri čemu su organi uprave u potpunosti prestali da budu nadležni za njegovo vođenje i izricanje prekršajnih sankcija.
Reference
*** (2005/2009) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik RS, br. 101, 116/2008 i 111
*** (2012) Zakon o javnim nabavkama. Službeni glasnik RS, br. 124
*** (1989) Pravna enciklopedija. Beograd, II, str. 1273-1274
Dimitrijević, P. (1983) Osnovi upravnog prava. Beograd, : 285
Dimitrijević, P. (2008) Upravno pravo - opšti deo. Niš, knjiga prva
Đorđević, Đ. (2004) Prekršajno pravo - s osnovama privrednoprestupnog prava. Beograd, str. 2
Lilić, S.L. (1998) Upravno pravo. Beograd: Savremena administracija
Marković, R. (2002) Upravno pravo - opšti deo. Beograd
Milkov, D. (2013) Upravno pravo I - uvodna i organizaciona pitanja. Novi Sad, : 40
Milkov, D. (1997) Upravno pravo I - uvodna i organizaciona pitanja. Novi Sad, : 28-29
Milkov, D. (1986) O pravnoj prirodi i pojmu prekršaja. Pravo - teorija i praksa, br. 10-11/ str. 43
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns48-4898
objavljen u SCIndeksu: 06.08.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka