Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 18  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 10, br. 2, str. 45-51
Premija osiguranja života i Covid-19
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresadanijela.vps@gmail.com
Sažetak
Osiguranje, kao izvor težnji društva, predstavlja udruživanje svih onih koji su izloženi istoj opasnosti. Pandemija koronavirusa uticala je na različite aspekte života, pa tako i na industriju osiguranja. Osiguranje života predstavlja jednu od vrsta osiguranja gde su obaveze osiguravajućih društava prema osiguranicima tokom pandemije koronavirusa povećane. U radu se analizira normativni kompleks premije osiguranja sa specifičnostima i karakteristikama ove teme. Smatramo važnim da se na jednom mestu na sveobuhvatan način objasni premija kao bitan element ugovora o osiguranja života. Analiza uključuje kako je pandemija koronavirusa uticala na premiju osiguranja života. Ovaj period promena mogao bi biti prekretnica i dovesti do transformacionih promena u industriji osiguranja života. Oni koji su u stanju da se prilagode brzo na promene u okruženju, koji daju prioritet potrošaču osiguranja i koji ovu krizu vide kao priliku da počnu od nule i suštinski preispitaju način na koji posluju naći će brzo svoje mesto i kada se stvari smire.
Reference
*** Načini plaćanja. preuzeto 1.9.2022. sa https://www.uniqa.rs/UNIQA/58/Kontakt-iusluge/Nacini-placanja
*** (1978-2022) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 -odluka USJ i 57/89, 'Sl. list SRJ', br. 31/93, 'Sl. list SCG', br. 1/2003 -Ustavna povelja i 'Sl. glasnik RS', br. 18/2020; čl. 923 st. 1., čl. 912. st. 2, čl. 318 st. 1, čl
*** Bitcoin als neue zahlungsoption. preuzeto 1.9.2022. sa https://www.axa.ch/de/ueberaxa/blog/trend/bitcoin-kryptowaehrung-zahlungsmoeglichkeiten.html
*** (2020) Opšti uslovi za osiguranje života Wiener Städtische osiguranje a.d.o. od 6.5. čl. 7 st. 3
*** Podaci o poslovanju društava za osiguranje. preuzeto 1.9.2022. godine sa https://nbs.rs/sr/finansijske-institucije/osiguranje/poslovanje
*** Od čega zavisi visina premije i kojom dinamikom mogu da je plaćam?. preuzeto 1.9.2022. godine sa https://www.otposiguranje.rs/najcesca-pitanja/koliko-iznosi-najniza-godisnjapremija-i-koji-su-nacini-placanja-premije
*** (2014/2021) Zakon o osiguranju. Sl. glasnik RS, br. 139/2014 i 44/2021; čl. 114
*** (2011) Versicherungsvertragsgesetz. VVG vom 7. September; čl. 165
Andrijašević, S. (1999) Životna osiguranja i upravljanje portfoliom životnih osiguranja. Ekonomski pregled, 5-6: 568-568
Babuna, P., Yang, X., Gyilbag, A., Awudi, D.A., Ngmenbelle, D., Bian, D. (2020) The Impact of Covid-19 on the Insurance Industry. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(16): 11-11
Ćurković, M. (2009) Ugovor o osiguranju osoba-život, nezgoda, zdravstveno. Inženjerski biro, 108-108
Džidić, M., Ćurković, M. (2017) Pravo osiguranja. Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, 183-183
Harris, T., Yelowitz, A., Courtemanche, C. (2020) Did Covid-19 change life insurance offerings?. Journal of Risk and Insurance, 17(16): 832-832
Jankovec, I., Miladinović, Z. (2006) Pravo osiguranja. Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, 23-23
Jovanović, S. (2007) Premija osiguranja neživotnih grana. Revija za pravo osiguranja, 6(4): 25-25
Jovanović, V. (1962) Osiguranje u privredi. Zagreb, 40-40
Kočović, J., Rakonjac-Antić, T., Koprivica, M. (2020) Rizik pandemije - pretnja ili šansa za delatnost osiguranja?. European Insurance Law Review, 29(2): 16-16
Lisov, M., Žarković, N. (2010) Ekonomske i tehničke osnove osiguranja. Fakultet tehničkih nauaka, 181-182
Njegomir, V. (2020) Uticaj Covid-19 na osiguranje. u: Osiguranje i naknada štete, Valjevo, 41-41
Pärli, K. (2011) Verbot geschlechtsspezifischer prämien bei versicherungsverträgen: Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 1. März. Rs C-236/09 (Vorabentscheidungsverfahren)., HAVE Haftung und Versicherung, Nr. 2/2011, s. 153
Radić, N. (2021) Novi izazovi za bankarstvo, finansijske usluge i osiguranje. Trendovi u poslovanju, 9(1): 76-76
Raićević, A. (2015) Matematička rezerva životnih osiguranja. Matematički fakultet, 65-65
Stanković, L., J. (2021) Premije u osiguranju života i Kovid-19. Evropska Revija Za Pravo Osiguranja, 3: 26-26
Tasić, A., Osnovi, O.P., Vodič (1976) Osnovi osiguranja. u: Privredno-finansijski vodič, Beograd, 627-627
Wieser, F. (2015) Versicherungsvertragsrecht. Viena: LexisNexis, 83-83
Žarković, N. (2011) Životna osiguranja. Novi Sad: Skonto, 81-81
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/trendpos2202045G
primljen: 21.09.2022.
prihvaćen: 02.11.2022.
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka