Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 3 od 18  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 38, br. 3, str. 46-120
Razvoj kasko osiguranja motornih vozila u Srbiji 2000-2020
n/a

e-adresaukosbg@gmail.com
Ključne reči: motorno vozilo; kasko osiguranje; premija; naknada štete; racio brojevi
Sažetak
Početak XXI veka ušao je u istoriju kao era automobila. Dotadašnji slogan "Automobil je luksuz" promenjen je u sasvim novi slogan, "Automobil nije luksuz, već neophodno prevozno sredstvo". Posle nešto više od 100 godina auto je od luksuza postao optimalno prevozno sredstvo. Danas je teško zamisliti život ljudi bez automobila. Pomoću motornog vozila moguće je lakše i brže doći do bilo koje tačke u gradu, zemlji, na kontinentu pa i na nekom drugom kontinentu. Automobilski transport kao jedna od vrsta kopnenog transporta najrašireniji je i zauzima vodeću poziciju u prevozu putnika, robe i raznih vrsta drugog tereta na različitim udaljenostima. Pored pogodnosti koje pruža, automobil je i uzročnik raznih vrsta nezgoda. Po svojoj prirodi i načinu upotrebe, kao opasna stvar može prouzrokovati štetu kako na sebi tako i na drugom automobilu, vozaču, putniku, pešaku, ali i trećem licu i/ ili njegovoj imovini. Upravo zbog tih gubitaka vozilo je veoma pogodno i važno za sprovođenje više vrsta osiguranja, među kojima je kasko osiguranje motornih vozila jedno od zastupljenijih. Cilj rada je da se prikaže dugogodišnji tok razvoja kasko osiguranja motornih vozila i utvrdi njegovo mesto, uloga i značaj na tržištu neživotnih osiguranja u našoj zemlji. Analizom su obuhvaćene najvažnije kategorije osiguranja počevši od učesnika na tržištu i obuhvata polja osiguranja, preko zahteva za naknadu štete i tehničkih rezervi, do racio brojeva. Težnja je usmerena na detaljnije cifarsko prikazivanje tih kategorija osiguranja zato što brojevi, u svakom slučaju, preciznije i objektivnije od bilo kakvog teksta odslikavaju problematiku koja je predmet rada, uz veću mogućnost da čitalac izvodi sopstvene analize i zaključke. Pored analize kasko osiguranja motornih vozila, prikazaće se i prosečno godišnje učešće obuhvata, zahteva za naknadu štete i tehničkih rezervi osiguranja pet najvećih vrsta u grupi neživotnih osiguranja.
Reference
*** (2004-2013) Zakon o osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 55/04, 70/04, 61/05, 61/05, 85/05, 101/07, 63/09, 107/09, 99/11, 119/12 i 116/13
*** (1997) Odluka o načinu dostavljanja statističkih i drugih podataka radi obavljanja aktuarskih poslova i izrade tehničkih osnova i tarifa premija osiguranja. Službeni list SRJ, br. 21
*** (1996-1999) Zakon o osiguranju imovine i lica. Službeni list SRJ, br. 30/96, 57/98, 53/99, 55/99
*** (2007) Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervisanih šteta. Sl. glasnik RS, broj 86
*** (2015) Odluka o sadržini mišljenja ovlašćenog aktuara. Sl. glasnik RS, broj 38
*** (2015) Odluka o tehničkim rezervama. Sl. glasnik RS, broj 42
*** (1999) Pravilnik o sadržaju mišljenja ovlašćenog aktuara. Službeni list SRJ, br. 76
*** (1990-1994) Zakon o osnovama sistema osiguranja imovine i lica. Službeni list SFRJ, br. 17/90, 82/90 i Sl. list SRJ br. 31/93, 24/94
*** (2015/2019) Odluka o izveštavanju društava za osiguranje/reosiguranje. Sl. glasnik RS, broj 55/2015, 88/2019
*** (2005/2010) Odluka o dostavljanju Narodnoj banci Srbije statističkih i drugih podataka društva za osiguranje. Sl. glasnik RS, broj 27/2005 i 21/2010
*** (2005/2006) Odluka o sadržini podataka koje društvo za osiguranje dostavlja Narodnoj banci Srbije o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka. Sl. glasnik RS, broj 46/2005 i 76/2006
*** (2007/2010) Odluka o sadržini podataka koje društvo za osiguranje dostavlja Narodnoj banci Srbije o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka. Sl. glasnik RS, broj 15/2007 i 24/2010
*** (2005) Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervisanih šteta. Sl. glasnik RS, broj 19
*** (2008-2011) Odluka o ograničenjima pojedinih oblika deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i o najvišim iznosima pojedinih deponovanja i ulaganja garantne rezerve društva za osiguranje. Sl. glasnik RS, broj 35/2008, 111/2009 i 3/2011
*** (2012) Odluka o ograničenjima pojedinih oblika deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i o najvišim iznosima pojedinih deponovanja i ulaganja garantne rezerve društva za osiguranje. Sl. glasnik RS, broj 87
*** (2005/2006) Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervi za izravnanje rizika. Sl. glasnik RS, broj 13/2005 i 23/2006
*** (2005) Odluka o sadržini mišljenja ovlašćenog aktuara. Sl. glasnik RS, broj 19
*** (2015) Odluka o investiranju sredstava osiguranja. Sl. glasnik RS, broj 55
*** (2014/2021) Zakon o osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 139/14. i 44/21
*** (2005) Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja prenosnih premija. Sl. glasnik RS, broj 19
Cerović, M. (2012) Osiguranje motornih vozila - tendencije razvoja. Novi Sad: Univerzitet privredna akademija - Pravni fakultet
Udruženje osiguravajućih organizacija Jugoslavije Informacija o rezultatima poslovanja organizacija za osiguranje i reosiguranje od 1990. do 2003. godine
Udruženje osiguravajućih organizacija Jugoslavije Rezultati poslovanja organizacija za osiguranje i reosiguranje u 2004. godini
Žarković, N. (2013) Pojmovnik osiguranja. Novi Sad
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/TokOsig2203046C
primljen: 08.05.2022.
prihvaćen: 20.09.2022.
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2023.

Povezani članci

Nema povezanih članaka